logó Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum

Hírek, információk

A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum aktuális hírei, információi.

Trambulin Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíj

Iskolánk sikerrel csatlakozott a főváros által meghirdetett Trambulin Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíj programhoz.

A pályázat célja

  1. A valamely tantárgyakból, illetve területen (előadóművészet, képzőművészet, sport természettudományok, társadalomtudományok területén) kiemelkedő teljesítményt nyújtó, tehetséges tanulók eredményeinek elismerése
  2. A fővárosban tanuló középiskolások ösztönzése a képességeik folyamatos fejlesztésére
  3. Hozzájárulás az adott tantárgyból, területen nyújtott kiemelkedő teljesítményük, tehetségük kibontakoztatásához, további fejlesztéséhez

A pályázat elnyeréséhez az adatlapot az alábbi feltételekkel lehet benyújtani:

  • A tanuló családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nagysága a nyugdíjminimum ötszörösét (142.500 Ft) nem haladhatja meg.
  • A pályázó által írt motivációs levél, melyben megfogalmazásra kerül egyrészt saját elvárása és igénye tanulmányi előmenetele szempontjából, másrészt az, hogy mire fordítaná az elnyert összeget (eszközvásárlás, nyelvvizsga, felvételi felkészítő, versenyeken történő részvétel támogatása stb.)
  • Szaktanári ajánlás
  • A pályázat benyújtását megelőző tanév végén 3,7-es tanulmányi átlag elérése (magatartás, szorgalom jegy beleszámítása nélkül)
Az Emberi Erőforrások Bizottságának javaslata meghozatalánál előnyt élvez, aki halmozottan hátrányos helyzetű, vagy hátrányos helyzetű diák, akinek a családjában a tehetséggondozás nehézséget okoz.

Elbírálásnál plusz pontot jelent, akik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, az Oktatási Hivatal illetékességébe tartozó, a Nemzeti Tehetség Program keretében, valamint a szakmai tanulmányi versenyeken 1-20. helyezést értek el. Továbbá akik fővárosi vagy megyei versenyeken 1- 10. helyezést és kerületi versenyeken 1-6. helyezést értek el, vagy iskolai versenyen 1-3. helyezést értek el.

Igazolások

  • Tanulmányi eredmények
  • Versenyeredmények

Ha ezek a feltételek teljesülnek, sikeres a pályázata, és ezzel bekerül az országosan kiválasztott 200 tanuló közé, akkor 10 hónapig, havi 20.000 ösztöndíjat kap a tanuló a tanulmányai elősegítésére.
Pályázati felhívás és adatlap (0 KB) Adatkezelési tájékoztató (0 KB)

Szerző: Kajdy Adrienn

Módosítva: 2021-05-25 19:04:41

Órarend 2020/21.

Órarend 2021.05.25


Osztályok (0 KB)
Tanárok (0 KB)
Tantermek (0 KB)

Digitális oktatás alatt használt órarend 2021.02.01-től 2021. 03.08. a gyakorlati órák miatt.

Az iskolában tartott gyakorlati órák

* 5/13E elektronika gyakorlatok kedd és péntek
* 5/13S sport gyakorlatok kedd, csütörtök és péntek
* 5/13I informatika gyakorlatok kedd és csütörtök
* 11.A elektronika csoport csütörtök
* 10.C elektronika csoport szerda
* 9.E elektronika gyakorlatok csütörtök

Osztály (300 KB)
Osztály összesített (300 KB)
Tanári (300 KB)
Tanári összesített (300 KB)
Tantermek (300 KB)
Tantermek összesített (300 KB)


Szerző: Kajdy Adrienn

Módosítva: 2021-05-25 12:27:59

2020/21. tanév -oktatás

Kedves Tanulók, Szülők!

Intézkedési terv_05.10 (100 KB)

Oktatás 2021. május 10-től az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása alatt:

május 10-11. - digitális oktatás

május 12. - tanítás nélküli munkanap

május 13. - digitális oktatás (9. E és 11. A elektronikás része jelenléti, benn az iskolában!)

május 14. - tanítás nélküli munkanap

május 17. - tanítás nélküli munkanap

május 18. - digitális oktatás ( 11. évfolyam történelem felmérő, jelenlét az iskolában)

május 19. - digitális oktatás (10. c elektronikás része jelenléti, benn az iskolában)

május 20. - digitális oktatás

május 21. - iskolán kívüli interaktív oktatás

A MFA-n a szakmai tantárgyak/osztályfőnöki órák/testnevelés jelenléti oktatásban, május 18-tól minden tantárgy jelenléti oktatásban.

május 25-től jelenléti oktatás az iskolában
Iskolagyűlés 8 órakor a sportudvaron.

május 25.- 11. évfolyam matematika kisérettségi

május 26.- OKM a 10. évgfolymanak

Az SZFHÁT/46260-ITM ikt. számú rendelete alapján az ITM az iskolai jelenléti oktatás szüneteltetését május 9-ig meghosszabbítja.
A határozat értelmében 2019. április 19-től a szakmai és érettségi vizsgákra való felkészítés egyénileg vagy kis csoportokban újra megtartható az iskolában.


2021. március 22-től a hiányzásokat az eKRÉTÁ-ban is regisztráljuk. Az alábbi dokumentumból részletesen tájékozódhatnak:

Hiányzások regisztrálása (50 KB)

Házirend 3.2 (13. o.)
Az online tanóráról a részvevők (kiskorú esetén gondviselő is) írásos beleegyezése nélkül sem fénykép, sem hang-, sem videó felvétel nem készülhet. Felvétel készítése írásos beleegyezés nélkül büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

A február 1-jétől érvényes órarend PDF formátumban megtalálható a honlapon.

A félévi értesítők elérhetők a Kréta e-ellenőrző Osztályzatok menüpont Félévi értesítő menüje alatt.

Amennyiben papíralapon is szükség van a hitelesített félévi értesítőre, február 2-tól hétköznap 8 és 14 óra között a tanulók átvehetik az iskolában a tanulmányi irodán.


A tanórák órarend szerint a webexen.
A gyakorlati oktatásra személyes jelenlétre bejövő csoportok:

9. E - csütörtök
10. C -(elektronika csoport) -szerda
11. A -(elektronika csoport) - csütörtök
5/13. E - kedd és péntek
5/13. S - kedd-csütörtök-péntek 5/13. I - kedd-csütörtök

Kiscsoportos konzultációra előre egyeztetett időpontokban lehetőség van az iskola épületében.

Kérjük, hogy figyeljék folyamatosan a honlapunkat. Minden fontos információt itt megosztunk.


Intézkedési terv_2020.11.11.
Intézkedési terv_11.11 (100 KB)

Intézkedési terv_2020.10.01.
Intézkedési terv_10.01 (100 KB)

Belépés az épületbe
2020. 10. 1-jétől az iskolába lépő minden tanuló és alkalmazott testhőmérsékletét a portán mérjük.

2020. 10. 07-től hőkapu előtt kell elhaladni, egymás után a kijelölt sávban.
Kérjük, hogy a homlokot tegyék szabaddá, és folyamatosan haladjanak a hőkapu előtt, gyorsítva ezzel a bejutást.


Hiányzás
A biztonság érdekében a következőket szeretnénk kérni:

Az a tanuló, aki
- közvetlen kontaktusban (1,5 m-en belül, legalább 15 percig, zárt térben) volt megerősített koronavírusos személlyel,

- családjában van igazolt fertőzött,és egy háztartásban élnek,

- tapasztalta az alábbi tüneteket magán, vagy a vele egy háztartásban élő személyeknél: láz, íz- és szagvesztés, köhögés, heveny légzési nehézség,

ne jöjjön iskolába a kontaktus után számított 10 napig, vagy negatív PCR teszt elkészítéséig.

A tanulók minél kevesebb időt töltsenek iskolán kívül csoportosan, illetve baráti rendezvényeken. Ezzel csökkentik a megfertőződés veszélyét.

A biztonság fokozása érdekében mindenkinél legyen egy pótmaszk (amennyiben tönkremegy, tudja cserélni), kézfertőtlenítő és esetlegesen fertőtlenítős nedves törlőkendő.

Hivatali ügyintézés
Az iskolában az ott tanulók és dolgozók tartózkodhatnak.

A hivatali ügyintézés elsősorban telefonon, illetve email útján bonyolítható.
Személyes ügyintézés szerdánként, más napokon előre egyeztetett időpontban.

tanulmanyi@egressy.info; 06 70 502 1305

titkarsag@egressy.info; 06 70 502 1293

A személyes jelenlétet nem kívánó ügyintézés esetén az elkészült dokumentumok átvétele időpont egyeztetés után lehetséges az iskola portáján.

Az iskolába belépőknek maszk viselése kötelező. A belépés nem iskolai tanuló, ill. dolgozó számára csak a portáig (plexi előtti terület) lehetséges.

Rendszergazdai segítség
digitalisoktatas@egressy.info

06 70 502 1289
06 70 502 1347

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

Szeptember 7-től indul az A hét
A nappali oktatásban normál órarend szerint saját- és segédtantermekben tanulnak a diákok (kivéve a laborok és műhelyek). Az oktatás 8 órakor kezdődik ( ha van 0. óra 7.15-kor). Azért, hogy az iskola épületeiben egyidőben kevesebb tanuló tartózkodjon, az alábbi munkarendben haladunk:

A hét:- szept. 7-től
Hétfő-kedd
9 -10. és 13. évfolyam jön be az iskolába, a többieknek online otthoni tanulás.

Szerda –csütörtök-péntek
11-12. és 13. évfolyam, plusz szerdán a 10. C elektrós csoportja, csütörtökön a 9. E – többieknek online otthoni tanulás.

B hét:- szeptember 14-től
Hétfő-kedd
11-12. és 13. évfolyam – többieknek online otthoni tanulás.
Szerda –csütörtök- péntek
9 és 10. és 13. évfolyam jön be az iskolába, a többieknek online otthoni tanulás

A felnőttek oktatásában a személyes jelenlét és az online órák lehetősége szintén adott. Az oktatók döntenek az órák személyes vagy online megtartásáról.
Az online platformok a webex és classroom.

Az iskolába érkezés két portán keresztül történhet:

Főporta: Az "A" teljes épületbe és "B" épület földszinti termeibe érkező és onnan távozó osztályok/csoportok.

C porta: "B" épület 2. emeleti és "C" teljes épület termeibe érkező és onnan távozó osztályok/csoportok.

A portáknál szúrópróbaszerűen ellenőrizzük a tanulók és oktatók/egyéb alkalmazottak testhőmérsékletét.

A büfé kinyitott, kérjük a fokozott óvintézkedések betartását. A sárga vonal mentén sorakozzanak a diákok. Ételt ne vigyenek ki az ebédlőből.

Az ebédeltetés elindult. Kérjük itt is a fokozott óvintézkedések betartását. A sárga vonal mentén sorakozzanak a diákok. Az asztaloknál egymástól megfelelő távolságra (min. 2 szék kihagyása) üljenek.
Szeptember 1. -tanév indítása
11-12-13. évfolyam 8-11 óráig tartózkodik benn. A főportán érkezik és távozik.
8-8.45 - osztályfőnöki óra
9-9.20 - tanévnyitó iskolagyűlés
9.30- 11.00 - 2 osztályfőnöki óra

9-10. évfolyam 11-14.00 óráig tartózkodik benn. A C portán érkezik egyből az udvarra és a főportán távozik.
11.00-11.20 - tanévnyitó iskolagyűlés
11.30 -14. 00 - 3 osztályfőnöki óra

Órarend az első hétre ideiglenes, a keddi osztályfőnöki órákon kerül ismertetésre

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2021-05-17 12:27:14

Nyári tábor Zuglóban

A tábor helyszíne:
1149 Budapest, Várna utca 23.

A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Nyári Táborával kapcsolatban részletesen itt olvashatnak:
digitális alkotó tábor

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2021-04-29 16:40:26

Tavaszi érettségi vizsgaidőszak 2020/2021.

Megjelent a 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről.

A legfontosabb tudnivalók:

Az írásbeli érettségi vizsgákat 2021. május 3. és 2021. május 21. között kell lebonyolítani.
Az első héten az írásbeli vizsgák 9 órakor kezdődnek, a második héttől 8 órakor.

Azoknál a tantárgyaknál lesz középszintű szóbeli vizsga, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik, pl. angol célnyelvi civilizáció.

Testnevelés vizsgatárgyból gyakorlati (kivéve úszás és küzdősport) és szóbeli vizsgát kell tenni.

A vizsgázó, aki szakértői szakvéleménnyel rendelkezik, az igazgató döntése alapján az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet (mentességeket már megadtuk a jelentkezéskor).

Idegen nyelv:
A Vizsgaszabályzat (100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet) 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.

Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

Amennyiben a vizsgázó nem jelenik meg az írásbeli vizsgán, jelentkezését törölni kell (távollétét nem kell igazolnia!).


Az írásbeli vizsga előtt a kiküldött tájékoztatóban (és a honlapon "Érettségi írásbeli" c. cikk) megjelölt időpontban kell megjelenni.

A vizsgázóknál legyen maszk, mert a folyosókon kötelező a használata, a vizsga alatt erősen ajánlott.
Az iskolában testhőmérés után tartózkodhatnak.

Az érettségi napokon nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelni, hogy biztonságban tudjuk lebonyolítani a vizsgákat.

2021. 05. 03. - magyar nyelv és irodalom
2021. 05. 04. - matematika
2021. 05.05. - történelem
Fontos információ
A történelem írásbelin csak az alábbi atlaszok használhatóak!
Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903 (1. kiadás, 2015) ISBN 978-963-682-880-6
Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/1 (1. átdolgozott kiadás, 2016) ISBN 978-963-436-002-5
Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/2 (1. kiadás, 2017) ISBN 978-963-436-159-6

2021. 05.06. - angol nyelv
2021. 05.07. - német nyelv
2021. 05.12. - ágazati szakmai tantárgyak
2021.05.13. - biológia
2021.05.14. - informatika középszinten
2021.05.21. - katonai alapismeretek - 14 óra!

Dolgozatok megtekintése:
2021. 05.31. - 12. H, 12. K és vegyes

2021.06.01. - 12. A, 12. S

Jogorvoslat (csak a javítókulcstól eltérő javítás esetén) írásban a portán leadva
2021. 06.02. 16 óra -elektronikus úton is beküldhető (az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő)

Középszintű szóbeli

12. S - 2021. 06. 16.(Egressy Terem) -angol nyelv (egy tanuló)

12. A - 2021. 06. 17. (Egressy Terem)

Vegyes - 2021. 06. 18. (Egressy Terem)

12. H - 2021. 06. 21. (Egressy Terem)

12. K - 2021. 06.22. (Egressy Terem) - testnevelés , angol célnyelvi civilizáció


A vizsgázók a szóbeli vizsgákra a kiírt időpont előtt legalább egy órával érkezzenek a vizsgaterem elé.

Eredményhirdetés, bizonyítványok, tanúsítványok, törzslapok átadása:
a vizsganap végén, illetve az ezt követő napokon, ha valaki nem tud megjelenni a záráskor

Témakörök

Matematika (140 KB)
Idegen nyelv (140 KB)
Informatika ismeretek (50 KB)
Informatika_angolul (30 KB)
Történelem_2021 tavasz (100 KB)

Informatika:
info

Sport_komplex_2021 (200 KB)
Testnevelés (30 KB)
Magyar (90 KB)
Biológia (30 KB)


Jelentkezés
Az ügyintézés érdekében kérjük az alábbi dokumentumokat hozni:
Személyi igazolvány, lakcímkártya

Előrehozott vizsga - iskolai igazolás az adott tantárgy helyi tanterv szerinti teljesítéséről

Rendes érettségi vizsga
Középiskolai bizonyítvány (minden oldal), törzslap kivonat (amennyiben rendelkezik vele)

Ismétlő/kiegészítő vizsga
Középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését igazoló oldala; az érettségi bizonyítvány; vizsgadíj befizetésének igazolása

Javító/pótló
Középiskolai bizonyítvány (minden oldal), törzslapkivonat. Második vagy további vizsga esetén a vizsgadíj befizetéséről szóló igazolás.

Szintemelő vizsga
Amennyiben már van érettségi bizonyítvány:
Középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését igazoló oldala; az érettségi bizonyítvány; vizsgadíj befizetésének igazolása.

Amennyiben még nincs érettségi bizonyítvány:
Érettségi törzslapkivonat.

Az esetleges felmentésről hozott saját iskolai határozat, szakértői bizottsági vélemény, pontos kérelem (kérelem formátum megtalálható a honlapunkon -Iskolai dokumentumok - hasznos információk - kérelem )

A Covid miatt kérjük, hogy amennyiben megoldható, ezen dokumentumok fénymásolatát is hozzák magukkal, meggyorsítva és biztonságosabbá téve a jelentkezést.

Mindezen dokumentumok együttes bemutatásakor tudjuk csak elfogadni a vizsgajelentkezést!

A meghatározott esetekben fizetendő vizsgadíj:

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról - Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelettől eltérő, a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban tartott érettségi vizsgákra vonatkozó szabályok 14. § (1) Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, az érettségi vizsgát a 2020/2021. tanév október- novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában térítésmentesen tehetik le. (2) Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány megszerzése után, legkésőbb a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

A vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot a jelentkezési lap mellékleteként kell benyújtani.
-Középszinten: (tantárgyanként) 25.000 Ft csekken

-Emelt szinten: (tantárgyanként) 42.000 Ft A vizsgadíj befizetése az Oktatási Hivatal számlájára történhet.

A Jogosult neve: Oktatási Hivatal
Számlaszám: Magyar Államkincstár,10032000-00282637-00000000
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Adatvédelmi tájékoztató (30 KB)

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2021-04-29 10:34:00

Pályázati felhívás

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Budapesti Műszaki SZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum igazgató (intézményvezető) beosztásának ellátására.

A pályázat tartalma

Igazgatói pályázat (40 KB)

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2021-03-23 14:42:54

Vízivándor tábor 2021

Ebben az évben is szervez az iskola nyári vízivándor tábort a tanulóknak. A táborhoz kapcsolódó pályázatot elindítottuk. Ez egy kedvezményes lehetőség a tanulók nyári táboroztatására. Jó lehetőség, hogy az online oktatás monotóniájából kiszabaduljanak és a korosztályuknak megfelelően aktívan, természetben töltsék a szünet első heteit. A túra nem megerőltető, mindenféle rákészülés nélkül könnyen teljesíthető.

Ebben az évben két tábort szervezünk,

- Tisza-tó: 2021.06.18. - 06.24.

- Dunakanyar: 2021.06.28. - 07.04.


A tábor várható költsége egy tanulónak 28000 Ft + útiköltség /kb 4000 Ft/. Jelentkezni az alábbi jelentkezési lap kitöltésével és 14.000 Ft.- előleg befizetésével lehet, melyet kérünk február 26-ig az iskolába behozni.

Jelentkezési lap

Kedvcsináló videó a Vizivándor facebook oldaláról

Vízivándor weboldala

Korábbi évek táborai képekben

További információk miatt keressék Kajdy Adrienn, Csiki Attila igazgató helyetteseket vagy Etterer Vilmos testnevelő tanárt.

Szerző: Kajdy Adrienn

Módosítva: 2021-02-24 12:00:30

Tanulói ügyintézés

Tanulmányi iroda (B 109)
tanulmanyi@egressy.info
Tel: 06 70 502 1305

Hétfő - 11.00 - 15.30
Kedd - 11.00 - 15.30
Szerda - 8.00 - 15.30
Csütörtök - 9.45 – 14.00
Péntek - 9.45 - 12.00

A tanulmányi irodán kell intézni az alábbi dolgokat:
- diákigazolvány igénylés
- beiratkozás/kiiratkozás (kérjük előre jelezni a tanulmanyi@egressy.info címen)
- bizonyítvány másolatok/másodlatok intézése személyes egyeztetés alapján (ld. iskolai dokumentumok -hasznos információk-hitelesített másolatok)

Egyéb ügyintézés
Titkárság (B 108)
titkarsag@egressy.info
TEL: 06 70 502 1293

Hétfő - 8.45- 11.45
Kedd - 8.45 - 11.45
Szerda - 8.45- 12.50
Csütörtök - 8.45-11.45
Péntek - 8.45 - 11.45

A titkárságon kell intézni az alábbi dolgokat:
jogviszony igazolás
tankönyv
kérelmek leadása (ld. iskolai dokumentumok -hasznos információk - kérelem)
diákigazolvány matrica
közösségi szolgálat
tanulói biztosítás

Kérjük, hogy ügyet intézni ebben az időpontban jöjjenek.


A nyári tanítási szünetben a tanulmányi irodán ügyet intézni szerdánként 8-14 óra között lehet.


Köszönjük.

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2020-09-03 13:10:09

Nyári nyelvi képzés elhalasztása

Tisztelt Szülők és Diákok!

2020. 03. 11-én Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az operatív törzs sajtótájékoztatóján hivatalosan bejelentette, hogy a 9. és 11. évfolyamos tanulók Külföldi Nyelvtanulási Programját 1 évvel elhalasztják a Covid-19 koronavírus járvány terjedésére való tekintettel.

Szerző: Kajdy Adrienn

Módosítva: 2020-03-23 12:59:05

Ökoiskolai találkozó

A járvány helyzet függvényében elképzelhető, hogy Webex-en keresztül tartjuk meg.


A találkozó mottója: ÖKOSULI és a Z GENERÁCIÓ

Téma:

Hogyan lehet megszólítani a most felnövő nemzedéket?

IKT az ökoiskola szolgálatában – a modern technikai eszközök alkalmazása, alkalmazhatósága a környezettudatos szemlélet kialakításában és formálásában.

A meghívott iskolák regisztrációja:

öko

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2020-03-23 12:58:31

Állásajánlatok

Állásajánlatok
Állásajánlatok részletesen...

Ebédbefizetés

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Technikum ebédbefizetési hírei
Ebédbefizetés részletesen...

Fogadóóra

Az oldal leírása
Fogadóóra részletesen...

információk

A BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum életével és a www.egressy.info webhellyel kapcsolatos információk.
információk részletesen...

Jubileumi hét

Az Egressy 60 éves. - Jubileumi hét hírei, rendezvényei.
Jubileumi hét részletesen...

Versenyek

A Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium aktuális versenyei
Versenyek részletesen...
Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.