logó Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum

Beiskolázás


Beiratkozás az eKRÉTÁ-n keresztül -június 15-től

A SZÜLŐ teendői az elektronikus beiratkozáskor

Az e-Ügyintézés felülete, amely előreláthatólag 2021. június 15-től megnyílik, lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.
A középfokú intézmény által meghirdetett időpontig van arra lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az intézménybe.
Iskolánkban a határidő 2021. június 23.

Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:
a) A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

b) A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót. Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat.

Amennyiben a szülő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben helyesen adta meg az adatokat, akkor a szülő vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel. A szülők / törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.

A szülő megteheti, hogy a dokumentumokat kinyomtatja, és az aláírt dokumentumok másolatát feltölti az e-Ügyintézés dokumentumok blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt kerülnek át az intézmény felületére.
A beiratkozáskor történő személyes megjelenés esetén az eredeti, aláírt példányokat magával tudja vinni a szülő a középfokú intézménybe. Amennyiben nem tudja kinyomtatni a szükséges dokumentumokat,akkor a középfokú intézmény feladata ezt elvégezni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben az esetben a várakozási idő hosszú lesz, ezért kérjük, aki teheti, már készen hozza kinyomatva a dokumentumokat.

Segédanyag (100 KB)

Személyes beiratkozás június 23.

9. Kny (két tanítási nyelvű osztály
Tornaterem -8.30- 11.30
Iskolába belépés a főportán

9. I (informatika osztály)
Ebédlő - 8.30- 11.30


9. S (sport osztály)
Tornaterem -12.00- 14.00
Iskolába belépés a főportán

9. E (Elektronika osztály)
Ebédlő - 12.00- 14.00

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2021-06-21 09:25:14

Felvételi eljárás menete

Jelentkezés a 2021/22. tanévre

Végleges felvételi jegyzék
Várhatóan 2021. 04. 23. 14 óra


Ideiglenes felvételi jegyzék: 2021. március 16. - a honlapon

Jelentkezési lap elküldése az iskoláknak: 2021. február 19.


Pontok számítása
50+50 pont a központi írásbeli (matematika, szövegértés)
matematika,magyar, történelem, idegen nyelv, fizika (informatika és elektronika ágazat), biológia (sport ágazat) 50 pont.
Így jön ki a 150 pont.

Szóbeli meghallgatás NINCS.

Pályaalkalmassági felmérés a sport ágazatra jelentkezőknek- a beiskolázási szakaszban NINCS.

Ideiglenes felvételi jegyzék: 2021. március 16.

Sorrend módosításának lehetősége: 2021. március 22-23.

Végleges sorrend: 2021. április 23.

Változás!
Első szülői értekezlet és osztályfőnöki óra: 2021. június 14.- 17 óra

Beiratkozás
eKRÉTÁ-n keresztül (ld. beiratkozás az eKRÉTÁ-n keresztül c. cikk)

Személyesen is: 2021. június 23. 10-12.30 óra


Jelentkezési határidő 2021. február 19.

Kódok
Elektrotechnika-elektronika ágazat
0051

Informatika és távközlés (normál 5 éves osztály)
0052

Informatika és távközlés (két tanítási nyelvű 6 éves osztály)
0055

Sport ágazat
0053

Gimnázium (MFA, 4 éves, csak futballistáknak)
0054

Jelentkezés a központi felvételi vizsgára - 2020. december 4.
jelentkezés lap
Jelentkezés_központi felvételi (40 KB)
Postai úton vagy személyesen a portán lehet leadni.


Központi felvételi: 2021. január 23. -10 óra

Pótló felvételi vizsga: 2021. január 28. - 14 óra (csak előzetes egyeztetés alapján!)

Eredmények megtekintése: 2021. február 1. - 8-16 óra (azoknak , akik 01. 23-án írták meg a felvételit, akik később írnak, egyeztetünk)

Jogorvoslat írásban: 2021. február 2. - 16 óráig

Központi felvételi eredmények átvétele: 2021. február 4-5. 8:30-16 óra


Második pótnap: 2021. február 5. 14 óra.

Tudnivalók:
Ezen a vizsgán csak azok vehetnek részt, akik igazoltan Covid 19 fertőzésben szenvedtek vagy igazoltan hatósági karanténban voltak.
Továbbá azok, akik egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső, elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni (ennek elbírálása a vizsgát szervező intézmény vezetőjének jog- és hatásköre).

A kérelem és az igazolás benyújtásának határideje: 2021. január 29. 16 óra.

A kérelmet ugyanannak az intézménynek kell benyújtani, ahol a jelentkezését eredetileg leadta.

Megtekintés: 2021. február 10. 8-16 óra

Észrevétel, jogorvoslat lehetősége: 2021. február 11. (8-16 óra) csak papíralapon leadva az iskola titkárságán/portáján. Elbírálás 3 munkanap. Jogorvoslat kérése csak a javítókulcstól eltérő javítás esetén.

A jogorvoslati kérelmek iskolai felülvizsgálatának eredményét kérjük, hogy 2021. 02.15-én 15.30 óráig tekintsék meg, illetve érdeklődhetnek telefonon.

Eredmények átvétele 2021. február 12. 8.30 -16 óra között

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2021-04-28 12:03:20

Beiskolázás - Tanulmányi területek

Miért épp az Egressy? (300 KB)

Egressy felvételi (200 KB)

Elektronika és elektrotechnika ágazat – 5 éves képzés
Kimenet: érettségi + Elektronikai technikus (Szakmajegyzék: 5 0714 04 03) érettségi vagy Automatikai technikus (Szakmajegyzék: 5 0714 04 01

Informatika és távközlés ágazat – 5 éves képzés
Kimenet: érettségi + Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (Szakmajegyzék: 5 0613 12 02) vagy Szoftverfejlesztő és -tesztelő (Szakmajegyzék: 5 0613 12 03)

Informatika és távközlés ágazat - Két tanítási nyelvű – 6 éves képzés
Kimenet: kéttannyelvű érettségi + Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (Szakmajegyzék: 5 0613 12 02) vagy Szoftverfejlesztő és -tesztelő (Szakmajegyzék: 5 0613 12 03)

Sport ágazat - 5 éves képzés
Kimenet: érettségi + Fittness-wellness instruktor (Szakmajegyzék: 5 1014 20 01)

Magyar Futball Akadémia - 4 éves gimnáziumi képzés labdarúgóknak
Kimenet: érettségi

Műszaki pályák (50 KB)

Sport terület (50 KB)


Szakmáink részletes leírása a "Szakképzés" menüben.

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2021-01-20 08:49:28

Beiskolázási fórum

Kedves Érdeklődő Tanulók és Szülők!

Nyílt napot már nem tartunk.
Januárban fórumot tartunk, ahol kérdezhetnek. Következő fórum: 2021. január 20. 17-18 óra között.
Nézzék meg előzetesen a honlapra feltöltött órarészleteket, az iskola bemutatását és a szakképzés/technikumi képzés prezentációját(ld. lentebb).
Ha van kérdésük ezekkel kapcsolatban, a fórumon megbeszéljük.

Fórum:

Tájékoztatást adunk a technikumi képzésről, a beiskolázás menetéről, az iskoláról. Kérdéseikre választ kapnak az iskola vezetőségétől

Csatlakozás a fórumhoz:

Számítógépes bejelentkezés:
Kattintson az alábbi linkre:
webex
Ezután két lehetőség van:
1. A webex meeting program letöltése és telepítése: amikor a böngésző automatikusan elindítja a program telepítését. Ez nem feltétlenül szükséges a nyílt napra való bejelentkezéshez.

2. Böngészőből való indítás: a megnyitott weboldalon a program letöltését bezárva a "Csatlakozzon a böngészőből" (Join from your browser) lehetőséget választva telepítés nélkül lehet csatlakozni.

Telefonos bejelentkezés:
Telepítse a Cisco Webex Meeting alkalmazást a telefonjára. Az app elindítása után válassza a csatlakozás értekezlethez menüpontot. Az értekezletszám vagy URL lehetőséghez írja be a 149 197 124 számot vagy a bmszc.webex.com/meet/egressywebex url-t

Mindkét esetben a név és az e-mail cím kitöltése után továbblépve a kameraképet lehet ellenőrizni és kikapcsolni, valamint némítani a készüléket.

A hatályos járványügyi rendelet szerint október 1-jétől az iskolákban csak az ott tanuló diákok és dolgozók tartózkodhatnak. A nyílt napokra és a Nyitott Kapuk programra az iskolán belül hagyományos módon, személyes találkozással nincs lehetőség, ezért alternatív megoldásokkal készültünk!

Ebben az időszakban így az intézményben nem tarthatunk szülői tájékoztatókat, iskola bejárást, óralátogatásokat, illetve interaktív foglalkozásokat. Ehelyett más megoldásokat kínálunk az iskola megismerésére. Várjuk Önöket online!

Kérjük, hogy szánják rá azt a délelőttöt, amit személyes látogatás esetén is megtettek volna.
Kapcsolódjanak be a délelőtti és kora délutáni programjainkba, tegyenek velünk egy virtuális sétát az iskolában, és kérdezzenek a fórumon.


Nyílt napok:


Okt. 14.
Nov. 11.
Nov. 25.
Dec. 9.
LEZÁRULT!

A nyílt napok programja:

1. Iskolabejárás, iskola bemutatása


Az iskola belső tereit minden nyílt napon 9 órától egy élő közvetítéssel tekinthetik meg, akár mobiltelefonról is.
Betekinthetnek így egy-egy tanterembe, laborba, gépterembe, az ott folyó munkába. Az iskola vezetői tájékoztatást adnak a legfontosabb tudnivalókról a bejárás során.

Az élő online nyílt napunkra telefonról vagy számítógépről lehet bejelentkezni. Ajánlott számítógépet használni, hogy nagyobb képernyőn láthassák az iskolánkat.)

Számítógépes bejelentkezés:
Kattintson az alábbi linkre:
webex
Ezután két lehetőség van:
1. A webex meeting program letöltése és telepítése: amikor a böngésző automatikusan elindítja a program telepítését. Ez nem feltétlenül szükséges a nyílt napra való bejelentkezéshez.

2. Böngészőből való indítás: a megnyitott weboldalon a program letöltését bezárva a "Csatlakozzon a böngészőből" (Join from your browser) lehetőséget választva telepítés nélkül lehet csatlakozni.

Telefonos bejelentkezés:
Telepítse a Cisco Webex Meeting alkalmazást a telefonjára. Az app elindítása után válassza a csatlakozás értekezlethez menüpontot. Az értekezletszám vagy URL lehetőséghez írja be a 149 197 124 számot vagy a bmszc.webex.com/meet/egressywebex url-t

Mindkét esetben a név és az e-mail cím kitöltése után továbblépve a kameraképet lehet ellenőrizni és kikapcsolni, valamint némítani a készüléket.

Kérjük, hogy némítva csatlakozzanak a nyílt naphoz. Esetleges kérdéseiket a chat menü használatával bátran tegyék fel.

2. Fórum, beszélgetés

Lehetőséget biztosítunk ugyanezen a felületen egy fórumra 12.00-14.00 óra között, ahol szintén adunk tájékoztatást a technikumi képzésről, a beiskolázás menetéről, az iskoláról.
Beszélgethetnek az iskola igazgatójával, illetve igazgató helyetteseivel.

Betekintés tanórákba

Tanóra részletek (személyes jelenlétű- és online órák):
matematika
elektrotechnika_10. évfolyam
elektronika_10. évfolyam
masszázs_11. évfolyam
programozás_10. évfolyam
Elektronika és elektrotechnika ágazat_12.évfolyam -pneumatika
matematika_12. évfolyam
anyanyelvi angol_9. kny
anyanyelvi angol-2 _9. kny
fenntarthatósági témahét_9.kny


További információk, képek, videók, prezentációk

Javasoljuk, hogy jöjjenek el az iskolához, nézzék meg, hogy lehet hozzánk eljutni, milyen környéken vagyunk. Tegyenek egy sétát az iskola körül. Fontos a benyomás, a feeling, amit a tanuló érezhet az első "találkozáskor".
A benti életből is ízelítőt adunk:
virtuális iskolabejárás

Amit a szakképzésről tudni kell:
Szakképzés bemutatása (300 KB)

Beszéljenek most a képek is helyettünk. Elkapott pillanatok az elmúlt évekből:
pillanatképek az iskola életéből

Bemutatkozó kisfilm


Duális partnereink

Procter & Gamble
BKK
Bravogroup
FLEX

Várjuk Önöket egy virtuális nyílt napra a megadott napokon.

Induló osztályok 2021/22. tanévben


Elektronika és elektrotechnika ágazat – 5 éves képzés
Kimenet: érettségi + Elektronikai technikus (Szakmajegyzék: 5 0714 04 03) érettségi vagy Automatikai technikus (Szakmajegyzék: 5 0714 04 01

Informatika és távközlés ágazat – 5 éves képzés
Kimenet: érettségi + Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (Szakmajegyzék: 5 0613 12 02) vagy Szoftverfejlesztő és -tesztelő (Szakmajegyzék: 5 0613 12 03)

Informatika és távközlés ágazat - Két tanítási nyelvű – 6 éves képzés
Kimenet: kéttannyelvű érettségi + Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (Szakmajegyzék: 5 0613 12 02) vagy Szoftverfejlesztő és -tesztelő (Szakmajegyzék: 5 0613 12 03)

Sport ágazat - 5 éves képzés
Kimenet: érettségi + Fittness-wellness instruktor (Szakmajegyzék: 5 1014 20 01)

A Magyar Futball Akadémia osztálya - 4 éves gimnáziumi képzés a Honvéd FC utánpótlás labdarúgóinak
Kimenet: érettségiSzerző: Kovácsné Golgovszki Ilona

Módosítva: 2021-01-25 09:43:33

A 2021/22. tanévre felvettek ágazatonként

Általános tájékoztató

Gratulálunk a 9. évfolyamra felvett tanulóknak.
04.30-ig emailben hivatalosan is tájékoztatjuk őket a felvételről és a további teendőkről.

Sport_053 (40 KB)


Elektrotechnika, elektronika_051 (40 KB)


Informatika és távközlés_052 (40 KB)


Informatika és távközlés_két tanít (40 KB)


Magyar Futball Akadémia_054 (30 KB)

A Magyar Futball Akadémia osztály feltöltése még folyamatban.

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2021-06-17 10:54:32

Pótfelvételi a 2021/2022. tanévre

Csak a 051-es elektronika ágazatba

Kérjük emailen átküldeni a központi felvételi eredményét, a 7. év végi és 8. félévi eredményt, egy gondviselői kérvényt (formátum a honlapon elérhető:
https://www.egressy.info/img/oldalak/Iskolai_dokumentumok_(kozzetetel)/doc/Hasznos_informaciok_8.pdf)

SNI /BTM szakvéleményt, amennyiben van (mindent szkennelve vagy fotózva) a titkarsag@egressy.info címre.
Jelentkezési határidő: május 14.
Kérünk elérhetőséget: telefon, email

Elbírálás május 21. Értesítés emailen.

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2021-06-17 10:54:03

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.