logó Budapesti Műszaki SZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum

Európai Uniós projektek

Az iskola Európai Uniós projektjei

Erasmus + 2021-2023

"Electro Technicians for a Green World" című projekt (2021-1-IS01-KA220-VET-000024804) (Ökoszemléletű Elektrotechnikusok)

A projekt futamideje 24 hónap, 2 tanév
A projektben részt vevő országok: Izland (projekt koordinátor) - Hollandia - Spanyolország - Szlovénia - Törökország - Magyarország

A projekt weboldala: https://elecoteam.eu/

A projekt facebook oldala: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076760376949

A projekt youtube csatornája: https://www.youtube.com/channel/UCsRU36w6B-PIsXC1itC7Yaw

A projekt instagram oldala: https://www.instagram.com/elecoteam/

Szerző: Bazsóné Hablik Bernadett

Módosítva: 2022-11-16 16:03:03

Erasmus + 2017-2019.

„New methodologies to avoid early school leaving" című projekt (2017-1-ES01-KA219-038215_4) (Módszertani ötletek a korai iskola elhagyás megakadályozására.)

A projekt futamideje 24 hónap, 2 tanév.

A projektben résztvevő országok:
Spanyolország (projekt koordinátor) - Olaszország - Görögország - Lettország - Horvátország - Magyarország.
A projekt az alábbi területeket fogja érinteni: - robotika - fordított osztályterem módszer - kéttannyelvű oktatási módszerek - oktatási alkalmazások és 3D nyomtatási technikák - közös weboldal létrehozása és üzemeltetése.

#D1 Beszámoló a spanyol útról (400 KB)

#D2 Beszámoló az olasz útról (700 KB)

#D3 Beszámoló a magyar találkozóról (900 KB)

#D4 A magyarországi találkozó meghív (188 KB)

#D5 Beszámoló az Erasmus napról (271 KB)

#D6 Beszámoló a görög útról (105 KB)

#D7 Beszámoló a lettországi útról (1113 KB)

Elismerés (60 KB) Újságcikk a magyar találkozórólújságcikk

#D8 Beszámoló a projektzáróról (655 KB)

Elismerés (60 KB)

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2019-11-06 08:31:10

Erasmus+ diák-és tanári mobilitások 2021-2022


Iskolánk ismét külföldi utakon vehetett részt az Európai Unió támogatásának köszönhetően. A 2021-1-HU01-KA122-VET-000016581 hivatkozási számú, Nemzetközi vidékeken: az Egressysek tapasztalatszerzése Európa-szerte című pályázatunk keretében 2022 márciusában 9 informatika szakos és 4 sport tagozatus diákunk vehetett részt külföldi szakmai gyakorlaton Paphos városában, Cipruson. Májusban pedig újabb 12 informatika szakos diákunk utazhatott Ciprusra. Tanáraink külföldi digitális-és nyelvi továbbképzéseken vehettek részt a tanév folyamán. Összesen 5 kolléga utazhatott ki a máltai, az írországi és a németországi továbbképzésekre.

Szerző: Pap-Mednyánszki Jusztina

Módosítva: 2022-11-15 11:53:18

Erasmus+ 2014-2017.

"Old Buildings, New Technology"
Iskolánk 2014-ben a megújult Európai Unió támogatta pályázatok rendszerén belül régi és új partnereivel megpályázta a régebbi két Comenius pályázat folytatásának szánt Erasmus + program keretében támogatott „ Old buildings, new technology" nevű projektet . A téma ismét környezetvédelmi, megújuló energiaforrásokat preferáló területet foglal magába. Ezúttal nem csak napenergia felhasználása, hanem az abban nyert tapasztalatok alapján egy aktív ház megtervezése után a végső cél annak kivitelezése három súlyponti országban égtájanként elosztva Közép-, Észak-, Dél-Európában.
Résztvevő országok: Németország (koordinátor), Norvégia, Hollandia, Lengyelország, Törökország, Szlovákia, Magyarország.
A kis faház átalakítása (450 KB)
Erasmus + beszámoló (40 KB)


Az Erasmus+ Hivatalos Nemzetközi Weboldala —› Erasmus+

Szerző: Szajda Szilveszter

Módosítva: 2017-11-13 11:58:46

Comenius

A Comenius program az általános és középfokú oktatás terén nyújt támogatást. Névadója, a 17. században élt cseh filozófus a környező világra nyitott, tág horizontokat kínáló iskolai oktatást szorgalmazott. A Comenius program e gondolat jegyében a partnerségi kapcsolatok kiépítéséhez és a tapasztalatcsere megkönnyítéséhez (például testvériskolák elektronikus kapcsolattartásához) nyújt segítséget. A program célja, hogy az általános és középiskolás diákok, valamint tanáraik tudatára ébredjen az európai kultúra sokszínűségének, és felismerjék annak értékeit. Támogatja továbbá azon alapkészségek elsajátítását, amelyek a fiatalok személyes fejlődéséhez, jövőbeni munkába állásához és európai közéleti szerepvállalásához szükségesek. A Comenius az egész életen át tartó tanulás programjának (2007–2013) részeként az alábbi három prioritás köré épül: iskolák közötti partnerségek, többoldalú projektek és hálózatok. A Comenius a tanárok, köztük főként a nyelvtanárok külföldi munkavállalását támogatja.
Iskolai Együttműködések Pályázat
Az iskolai együttműködésre a Comenius program koordinátor iskolája, a németországi Bersenbrück város szakképző intézménye kérte fel az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskolát. Az első pályázatot 2008/2010 két éves szakaszára nyerte el iskolánk. A pályázat témája a megújuló energiaforrások voltak, különös tekintettel a napenergiára. Ennek keretében valósult meg a pályázat végcélja, miszerint iskolánk a program végén egy saját, az iskolában felszerelésre került fotovoltaikus elemmel rendelkezik. Ez működtet egy fogyasztót, valamint két akkumulátor biztosítja a felesleg tárolását. A program célja volt még a részt vevő országok (Németország, Hollandia, Csehország, Magyarország) kultúrájának megismerése, amely az adott országokban történő találkozók során valósult meg.
Így eljutottunk Németországba, illetve Csehországba. Ezeken a találkozókon a tanulók bemutatták hazájuk lehetőségét a megújuló energiafelhasználás tekintetében, illetve elemezték, vajon ezt a lehetőséget mennyire használják ki az egyes nemzetgazdaságok. Ezek a referátumok idegen nyelven zajlottak (angol, német), illetve a részt vevő tanárok munkanyelve a német volt. A találkozók során megtanulták a diákok a mérést és a mért értékek feldolgozását a fotovoltaikus elemen. Ezt egy egyszerű táblázatba kellett felvinniük. Az együttműködés végén az országok az adott időszakban mért adatait összevetették, amely alapján bebizonyosodott a már elméletben is megállapított kihasználtsági rátája ezen energiaforrásoknak. A program végén megállapodtunk, hogy a pályázat céljait egy további pályázat keretében teljesítjük ki.
A második pályázatot 2011/2013 időszakra nyertük el ismét, amely gyakorlatilag az előző program folytatása. Ennek végső célja egy aktívház létrehozása azon résztvevőknél, ahol erre lehetőség van. Az új pályázat nyertes országai: Németország, Hollandia, Magyarország, Lengyelország, Törökország, Szlovákia, Olaszország. A pályázatban vállaltuk ezen országok megismerését, saját országunk bemutatását, valamint a megújuló energiaforrásokra vonatkozó mélyebb ismeretek megszerzését, illetve iskolánk végső célja létrehozni egy bemutató jellegű aktívházat, amely minél szélesebb spektrumban hasznosítja a megújuló energiákat, önellátóvá válik energetikailag, sőt még energiafelesleget is termel.
A 2011/2013-as pályázat első állomása Hollandia volt. Az iskolánkat képviselő tanulók megismerkedtek Amszterdam látványosságaival, majd ezt követően Sneekkel, ahol a holland partneriskola található. A holland partnerdiákok segítségével fontos információkat gyűjthettek be tanulóink a holland energiagazdálkodásról; bemutatták a sneeki passzívház szerkezetű iskola felépítését, majd a külváros aktív-ház lakóparkját.
2012. május 8-án Olaszország, ezen belül Martina Franca volt a partneriskolánk székhelye. Utazásunk során a diákok megnézhették az olasz főváros, vagyis Róma látványosságait is. A partnertagok aktív-ház bemutatójuk után az olaszok vezetésével diákjaink megismerkedtek Martina Franca városával, és információkat kaptak a látványosságairól. A hazautazás során diákjaink betekintést nyertek Ravenna világörökségeibe is.
Következő állomásunk Lengyelország lesz, 2013 áprilisában.

A program jelentősége és haszna
Az együttműködéseknek több haszna is van. Elsődleges haszna a mai aktualitása, az energiaválság, valamint a globális környezeti károk mérséklési lehetősége szempontjából. Ezekkel a felnövő generációnak tisztában kell lennie. Ez által remélhetőleg oly mértékben formálódik a szemlélete a témában, hogy saját későbbi életében már nem jelent teljesen ismeretlen és alkalmazhatatlan területet. Hasznos további területeken is, miszerint együttműködésre tanítja a tanulókat, akik a program során saját maguk kell, hogy az előadásaikra felkészüljenek, a kutatási területnek utánanézzenek, alkalmazzák idegen nyelvi, számítástechnikai, szociális kompetenciáikat, végül lehetőségük nyílik megismerni más kultúrákat, országokat, embereket, akiktől további tudást sajátíthatnak el a témát illetően.
A Comenius iskolánk által készített Weboldala —› Comenius

Szerző: Szajda Szilveszter

Módosítva: 2017-11-13 11:38:21

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.