logó Budapesti Műszaki SZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum

Közösségi szolgálat


Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat adatlap (30 KB)

A közösségi szolgálat teljesítésének módja:
 • 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani
 • 16 éves kor alatt naponta 3 órát és hetente 12 órát dolgozhat 1 nap pihenéssel.
 • 16 és 18 éves kor között 4 és fél órát lehet naponta dolgozni, hetente 18 órát.
Partnereink (a lista folyamatosan változik, bővül):
 • Magyar Futball Akadémia Alapítvány
 • Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófa Kirendeltség
 • "Vigyázó Kéz" Gyermekvédelmi Egyesület
 • Országos Egyesület a Mosolyért"
 • Otthon Segítünk Alapítvány
 • Napfény Otthon KKM Alapítvány
 • Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
 • Zuglói Bóbita Óvoda
 • WOL Élet Szava
 • Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
 • PIOK Péceli Integrált Oktatási Központ
 • Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
 • Honvéd FC Kft Futball Akadémia Alapítvány
 • Zrínyi Baranta SE
 • Maglódi Teniszklub
 • Vifi Alapítvány
 • Főkert Nonprofit Zrt.
 • Magyarkúti fogadók
 • Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
 • Homoludens.hu Egyesület
 • Zuglói Cserepes Kulturális N.pr.KFT
 • Magyar Ökomenikus Segélyszervezet

Közösségi Szolgálat- Társadalmi felelősségvállalás


Magyarország Alaptörvényének XIII. cikkelye kimondja: „A tulajdon társadalmi felelősséggel jár." A fenntarthatatlanság (a környezet pusztulása és a fokozódó társadalmi igazságtalanság) korunk legfontosabb kihívása. Az önkéntes közösségi szolgálat az anyagi érdektől független, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, a személy belső indíttatásából végzett tevékenység, mely egyidejűleg hasznos a támogatottnak és az önkéntes munkát végzőnek. Szociális, környezetvédelmi, szervezett keretek között folytatott (egyéni vagy csoportos), projekt módszerrel való teljesítés.

Jogi háttér

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény, és a a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

107.§
(1) A technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.

(2) A szakképző intézmény feladata és az igazgató felelőssége a tanuló választása alapján a közösségi szolgálat megszervezése és annak teljesítésére időkeret biztosítása. Az osztályfőnök vagy az ezzel a feladattal megbízott oktató a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(3) A közösségi szolgálat keretei között a) az egészségügyi, b) a szociális és karitatív, c) az oktatási, d) a kulturális és közösségi, e) a környezet- és természetvédelmi, f) a katasztrófavédelmi, g) a rendvédelmi szerveknél bűn- és baleset megelőzési területen folytatható tevékenység.

(4) A közösségi szolgálat a szakképző intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(5) A tanulót fogadó szervezetnek a (3) bekezdés a) és g)pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálatot koordináló oktató az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen –legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése keretében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati időt kell érteni azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(8) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének egyetértő nyilatkozatát,
b) a naplóban és a törzslapon a kijelölt oktatónak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) a szakképző intézmény a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 3 példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig a szakképző intézménynél marad,
d) a szakképző intézmény a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) a szakképző intézményen kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor a szakképző intézmény és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

Szervezés

A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg. (indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni) A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő.A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető. A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

Teljesítési lehetőségek:
Fogadó intézményekkel kötött együttműködés alapján:
 • a helyi katasztrófavédelemmel együttműködés
 • kertészettel, parkokkal együttműködés
 • katonasírok gondozása
 • nyugdíjas otthon
 • civil szervezetekkel együttműködés
 • Óvodák, iskolákkal kötött együttműködés, stb.
Egyéb lehetőségek:
 • az iskola környezetének tisztán tartása
 • környezetvédelem (tábor, központi szervezésű „Te szedd" akció)

Dokumentálás

A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzíti a dokumentumokban.
 • a tanuló által kitöltött Jelentkezési lap
 • e-naplóban és a törzslapon
 • igazolást állít ki két példányban
 • az iskola iratkezelési szabályzatában rögzíteni
 • az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködési megállapodást köt egymással

Az iskola (osztályfőnökök) feladata:
 • a tanulók tájékoztatása a lehetőségekről
 • önként választhassák ki azt a helyet és tevékenységet
 • a szülők tájékoztatása
(megszervezésénél figyelembe kell venni, hogy 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani. 16 éves kor alatt naponta 3 órát és hetente 12 órát dolgozhat 1 nap pihenéssel 16 és 18 éves kor között 4 és fél órát lehet naponta dolgozni, hetente 18 órát)

Iskolai koordinátor feladatai:

A középiskola intézményvezetője jelöli ki, a koordinátor felelős
 • a diákok felkészítésért
 • pedagógiai feldolgozásért (mentorálás)
 • a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért
 • adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért
 • a diákok bevonásáért a folyamat egészébe
 • a tevékenységek elismeréséért
 • együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért

A BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum Szakmai Programja szerint az iskola (osztályfőnökök) feladata:
 • a tanulók tájékoztatása a lehetőségekről (önként választhassák ki azt a helyet és tevékenységet)
 • a szülők tájékoztatása.
 • a programra való felkészítés
 • a szolgálat szervezése a fogadószervezeteknél
 • magánszemélyeknél
 • nyilvánosság biztosítása
 • kísérés (amennyiben a program szerint szükséges)
 • a program zárása

Szerző: Webmester

Módosítva: 2023-04-14 11:10:29

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.