logó Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum

Archívum

Tavaszi érettségi vizsgaidőszak 2021/2022.

Középszintű szóbeli

12. S - 2022.06. 15-17. (Egressy Terem)

12. A - 2022. 06. 16-18. (B 30)

Vegyes - 2022. 06. 22. (B 30)

12. K - 2022. 06. 21-23. (Egressy Terem)

12. H - 2022. 06. 20- 21. ( B 30)

Az első vizsganapon mindenkinek kötelező a megjelenés a tájékoztató értekezletre 7:30 -kor!
A vizsgázók a szóbeli vizsgákra a kiírt időpont előtt legalább egy órával érkezzenek a vizsgaterem elé.

Eredményhirdetés, bizonyítványok, tanúsítványok, törzslapok átadása:
Az utolsó vizsganap végén, illetve az ezt követő napokon, ha valaki nem tud megjelenni a záráskor.
Jelentkezés
Külsősök részére jelentkezés
2022.02.01-15. H,K, Sz, CS - 8.30-15.00
Péntek- 8:30-12.00

Az ügyintézés érdekében kérjük az alábbi dokumentumokat hozni:
Személyi igazolvány, lakcímkártya

Előrehozott vizsga jelentkezéshez - iskolai igazolás az adott tantárgy helyi tanterv szerinti teljesítéséről

Rendes érettségi vizsgára jelentkezéshez
Középiskolai bizonyítvány (minden oldal), törzslap kivonat (amennyiben rendelkezik vele)

Ismétlő/kiegészítő vizsgára jelentkezéshez
Középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését igazoló oldala; az érettségi bizonyítvány; vizsgadíj befizetésének igazolása

Javító/pótló vizsgára jelentkezéshez
Középiskolai bizonyítvány (minden oldal), törzslapkivonat. Második vagy további vizsga esetén a vizsgadíj befizetéséről szóló igazolás.

Szintemelő vizsgára jelentkezéshez
Amennyiben már van érettségi bizonyítvány:
Középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését igazoló oldala; az érettségi bizonyítvány; vizsgadíj befizetésének igazolása.

Amennyiben még nincs érettségi bizonyítvány:
Érettségi törzslapkivonat.

Az esetleges felmentésről hozott saját iskolai határozat, szakértői bizottsági vélemény, pontos kérelem (kérelem formátum megtalálható a honlapunkon -Iskolai dokumentumok - hasznos információk - kérelem )

A Covid miatt kérjük, hogy amennyiben megoldható, ezen dokumentumok fénymásolatát is hozzák magukkal, meggyorsítva és biztonságosabbá téve a jelentkezést.

Mindezen dokumentumok együttes bemutatásakor tudjuk csak elfogadni a vizsgajelentkezést!

A meghatározott esetekben fizetendő vizsgadíj:
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozás
A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint:
4/A. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára adott vizsgatárgyból térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, ugyanabból a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát a 2021/2022. tanév október-novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában egy alkalommal térítésmentesen tehetik le.
4/B. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány kiadása után, legkésőbb a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

A vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot a jelentkezési lap mellékleteként kell benyújtani.
-Középszinten: (tantárgyanként) 30.000 Ft csekken
Az írásbeli érettségi vizsgákat 2022. május 2. és 2022. május 20. között kell lebonyolítani.
Megjelenés az első héten 8.30, második héttől 7.30. Fényképes, azonosításra alkalmas igazolvány legyen mindenkinél.

2022. 05.02. - magyar nyelv és irodalom
2022. 05.03. - matematika
2022. 05.04. - történelem
Fontos információ
A történelem írásbelin csak az alábbi atlaszok használhatóak!
Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903 (1. kiadás, 2015) ISBN 978-963-682-880-6
Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/1 (1. átdolgozott kiadás, 2016) ISBN 978-963-436-002-5
Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/2 (1. kiadás, 2017) ISBN 978-963-436-159-6

2022.05.05. - angol nyelv
2022.05.06. - német nyelv
2022.05.11. - ágazati szakmai tantárgyak
2022.05.13. - informatika középszint
2022.05.16. - informatika emelt szint
2022.05.20. - katonai alapismeretek - 14:00 óra!


Dolgozatok megtekintése: 8:00-15:50-ig
12. A -2022. 05.26.
12. H és S - 2022.05.27 (14:00 óráig)
12. K és vegyes bizottság -2022. 05.30.

Jogorvoslat (csak a javítókulcstól eltérő javítás esetén) írásban.
A megtekintést követő nap 16 óráig. Elektronikus úton is beküldhető (az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő!)


-Emelt szinten: (tantárgyanként) 50.000 Ft A vizsgadíj befizetése az Oktatási Hivatal számlájára történhet.

A Jogosult neve: Oktatási Hivatal
Számlaszám: Magyar Államkincstár,10032000-00282637-00000000
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Matematika (140 KB)
Idegen nyelv (140 KB)Informatika:
info

Adatvédelmi tájékoztató (30 KB)

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Közzétéve: 2022-09-02 09:28:55

2021/22. tanév

Javító és osztályozó vizsgák:

2022. 08.24.

Eligazítás minden vizsgázónak

2022. 08. 24. 7:45

Magyar nyelv és irodalom (40 KB)
Történelem (50 KB)
Matematika (40 KB)
Testnevelés (40 KB)

Utolsó hét programja:
Június 13. - rendes tanítás (plusz ágazati vizsgák a 10. évfolyamon)

Június 14.- sportnap, osztályok benti programja 
           8:30 - tanévzáró iskolagyűlés az udvaron 

Június 15. - osztályok iskolán kívüli programja
- szóbeli érettségi vizsgák kezdete

Archívum:
2022. március 7-től megszűnik a kötelező maszkviselés az iskola közösségi terein és a termekben is.
Továbbra is javasoljuk a gyakori kézfertőtlenítést.
A látogatóknak, ügyet intézőknek az iskolába belépéshez nem kell védettségi igazolás.

Az alábbiakban olvashatják az iskola aktuális intézkedési tervét:

Intézkedési terv (70 KB)


2021. 11.25-től a maszk használata a tanórákon is kötelező. Amennyiben a védőtávolság biztonsággal betartható (kis csoportban, nagyobb teremben), a maszk használata erősen ajánlott.

2021. december 1-jétől az iskolában a tanulók és ott dolgozók kivételével csak Covid 19 oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolvány birtokában lehetséges tartózkodni.


2021. 11.03-tól a maszk viselése a zárt közösségi tereken (könyvtárban is)kötelező.

A távolságtartásra, a kézfertőtlenítésre, a higiéniára kérjük, figyeljenek oda továbbra is.

Amennyiben köhögnek és/vagy covid gyanú lehetséges, maradjanak otthon és forduljanak orvoshoz.

2021. 11. 15-től hőmérséklet mérés lesz a portán.

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Közzétéve: 2022-08-30 11:25:36

Órarend 2021/22

Órarend 2022. 05. 19. végzősök nélküli

(Amennyiben nem az aktuális órarend jelenik meg, a ctrl nyomvatartása mellett kattintson a frissítés gombra.)

Osztályok (300 KB)
Tanárok (300 KB)
Tantermek (300 KB)

Órarend 2022. 03. 15.

Osztály órarend (300 KB)
Tanár órarend (300 KB)
Tanterem órarend (300 KB)

Órarend 2022. 03. 07.
Osztály órarend (300 KB)
Tanár órarend (300 KB)
Tanterem órarend (300 KB)


Szerző: Kajdy Adrienn

Közzétéve: 2022-09-04 09:12:23

Mellék-szakképesítés nyilatkozat - 10. évfolyam

Tisztelt Szülők és Diákok!

A 11-12. évfolyamon lehetőséget ad a jogszabály arra, hogy a tanulók mellék-szakképesítést is válasszanak. A 10. évfolyamon tanulóknak most kell erről nyilatkozniuk.

A döntés megkönnyítése érdekében szülői értekezleteket hívunk össze a webex segítségével, amelyről az osztályfőnökök küldenek értesítést.

04.23-án a 10. k osztály és a 10. A osztály informatika ágazatos tanulóinak és szüleinek.

04. 24-én a 10. A elektronika ágazatos tanulóknak és szüleiknek, és a 10. S osztálynak.
Az értekezleten tájékoztatást adunk a tudnivalókról, és válaszolunk a felmerülő kérdésekre.

A tanulóknak a visszajelzés elsősorban a KRÉTÁ-n keresztül történik majd.
Aki a nyilatkozatot kitöltve, aláírva be tudja szkennelni, vagy lefotózza, ilyen formában is visszaküldheti az osztályfőnöknek.

A nyilatkozat megtekinthető és letölthető itt:

Elektronika (30 KB)

Informatika (30 KB)

Sport_MFA (30 KB)

Sport_10. S (30 KB)

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Közzétéve: 2022-03-11 13:36:16

2020/21. tanév -oktatás

Kedves Tanulók, Szülők!
Oktatás 2021. május 10-től az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása alatt:

május 10-11. - digitális oktatás

május 12. - tanítás nélküli munkanap

május 13. - digitális oktatás (9. E és 11. A elektronikás része jelenléti, benn az iskolában!)

május 14. - tanítás nélküli munkanap

május 17. - tanítás nélküli munkanap

május 18. - digitális oktatás ( 11. évfolyam történelem felmérő, jelenlét az iskolában)

május 19. - digitális oktatás (10. c elektronikás része jelenléti, benn az iskolában)

május 20. - digitális oktatás

május 21. - iskolán kívüli interaktív oktatás

A MFA-n a szakmai tantárgyak/osztályfőnöki órák/testnevelés jelenléti oktatásban, május 18-tól minden tantárgy jelenléti oktatásban.

május 25-től jelenléti oktatás az iskolában
Iskolagyűlés 8 órakor a sportudvaron.

május 25.- 11. évfolyam matematika kisérettségi

május 26.- OKM a 10. évgfolymanak

Az SZFHÁT/46260-ITM ikt. számú rendelete alapján az ITM az iskolai jelenléti oktatás szüneteltetését május 9-ig meghosszabbítja.
A határozat értelmében 2019. április 19-től a szakmai és érettségi vizsgákra való felkészítés egyénileg vagy kis csoportokban újra megtartható az iskolában.


2021. március 22-től a hiányzásokat az eKRÉTÁ-ban is regisztráljuk. Az alábbi dokumentumból részletesen tájékozódhatnak:
Házirend 3.2 (13. o.)
Az online tanóráról a részvevők (kiskorú esetén gondviselő is) írásos beleegyezése nélkül sem fénykép, sem hang-, sem videó felvétel nem készülhet. Felvétel készítése írásos beleegyezés nélkül büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

A február 1-jétől érvényes órarend PDF formátumban megtalálható a honlapon.

A félévi értesítők elérhetők a Kréta e-ellenőrző Osztályzatok menüpont Félévi értesítő menüje alatt.

Amennyiben papíralapon is szükség van a hitelesített félévi értesítőre, február 2-tól hétköznap 8 és 14 óra között a tanulók átvehetik az iskolában a tanulmányi irodán.


A tanórák órarend szerint a webexen.
A gyakorlati oktatásra személyes jelenlétre bejövő csoportok:

9. E - csütörtök
10. C -(elektronika csoport) -szerda
11. A -(elektronika csoport) - csütörtök
5/13. E - kedd és péntek
5/13. S - kedd-csütörtök-péntek 5/13. I - kedd-csütörtök

Kiscsoportos konzultációra előre egyeztetett időpontokban lehetőség van az iskola épületében.

Kérjük, hogy figyeljék folyamatosan a honlapunkat. Minden fontos információt itt megosztunk.


Intézkedési terv_2020.11.11.Intézkedési terv_2020.10.01.Belépés az épületbe
2020. 10. 1-jétől az iskolába lépő minden tanuló és alkalmazott testhőmérsékletét a portán mérjük.

2020. 10. 07-től hőkapu előtt kell elhaladni, egymás után a kijelölt sávban.
Kérjük, hogy a homlokot tegyék szabaddá, és folyamatosan haladjanak a hőkapu előtt, gyorsítva ezzel a bejutást.


Hiányzás
A biztonság érdekében a következőket szeretnénk kérni:

Az a tanuló, aki
- közvetlen kontaktusban (1,5 m-en belül, legalább 15 percig, zárt térben) volt megerősített koronavírusos személlyel,

- családjában van igazolt fertőzött,és egy háztartásban élnek,

- tapasztalta az alábbi tüneteket magán, vagy a vele egy háztartásban élő személyeknél: láz, íz- és szagvesztés, köhögés, heveny légzési nehézség,

ne jöjjön iskolába a kontaktus után számított 10 napig, vagy negatív PCR teszt elkészítéséig.

A tanulók minél kevesebb időt töltsenek iskolán kívül csoportosan, illetve baráti rendezvényeken. Ezzel csökkentik a megfertőződés veszélyét.

A biztonság fokozása érdekében mindenkinél legyen egy pótmaszk (amennyiben tönkremegy, tudja cserélni), kézfertőtlenítő és esetlegesen fertőtlenítős nedves törlőkendő.

Hivatali ügyintézés
Az iskolában az ott tanulók és dolgozók tartózkodhatnak.

A hivatali ügyintézés elsősorban telefonon, illetve email útján bonyolítható.
Személyes ügyintézés szerdánként, más napokon előre egyeztetett időpontban.

tanulmanyi@egressy.info; 06 70 502 1305

titkarsag@egressy.info; 06 70 502 1293

A személyes jelenlétet nem kívánó ügyintézés esetén az elkészült dokumentumok átvétele időpont egyeztetés után lehetséges az iskola portáján.

Az iskolába belépőknek maszk viselése kötelező. A belépés nem iskolai tanuló, ill. dolgozó számára csak a portáig (plexi előtti terület) lehetséges.

Rendszergazdai segítség
digitalisoktatas@egressy.info

06 70 502 1289
06 70 502 1347

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

Szeptember 7-től indul az A hét
A nappali oktatásban normál órarend szerint saját- és segédtantermekben tanulnak a diákok (kivéve a laborok és műhelyek). Az oktatás 8 órakor kezdődik ( ha van 0. óra 7.15-kor). Azért, hogy az iskola épületeiben egyidőben kevesebb tanuló tartózkodjon, az alábbi munkarendben haladunk:

A hét:- szept. 7-től
Hétfő-kedd
9 -10. és 13. évfolyam jön be az iskolába, a többieknek online otthoni tanulás.

Szerda –csütörtök-péntek
11-12. és 13. évfolyam, plusz szerdán a 10. C elektrós csoportja, csütörtökön a 9. E – többieknek online otthoni tanulás.

B hét:- szeptember 14-től
Hétfő-kedd
11-12. és 13. évfolyam – többieknek online otthoni tanulás.
Szerda –csütörtök- péntek
9 és 10. és 13. évfolyam jön be az iskolába, a többieknek online otthoni tanulás

A felnőttek oktatásában a személyes jelenlét és az online órák lehetősége szintén adott. Az oktatók döntenek az órák személyes vagy online megtartásáról.
Az online platformok a webex és classroom.

Az iskolába érkezés két portán keresztül történhet:

Főporta: Az "A" teljes épületbe és "B" épület földszinti termeibe érkező és onnan távozó osztályok/csoportok.

C porta: "B" épület 2. emeleti és "C" teljes épület termeibe érkező és onnan távozó osztályok/csoportok.

A portáknál szúrópróbaszerűen ellenőrizzük a tanulók és oktatók/egyéb alkalmazottak testhőmérsékletét.

A büfé kinyitott, kérjük a fokozott óvintézkedések betartását. A sárga vonal mentén sorakozzanak a diákok. Ételt ne vigyenek ki az ebédlőből.

Az ebédeltetés elindult. Kérjük itt is a fokozott óvintézkedések betartását. A sárga vonal mentén sorakozzanak a diákok. Az asztaloknál egymástól megfelelő távolságra (min. 2 szék kihagyása) üljenek.
Szeptember 1. -tanév indítása
11-12-13. évfolyam 8-11 óráig tartózkodik benn. A főportán érkezik és távozik.
8-8.45 - osztályfőnöki óra
9-9.20 - tanévnyitó iskolagyűlés
9.30- 11.00 - 2 osztályfőnöki óra

9-10. évfolyam 11-14.00 óráig tartózkodik benn. A C portán érkezik egyből az udvarra és a főportán távozik.
11.00-11.20 - tanévnyitó iskolagyűlés
11.30 -14. 00 - 3 osztályfőnöki óra

Órarend az első hétre ideiglenes, a keddi osztályfőnöki órákon kerül ismertetésre

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Közzétéve: 2022-01-26 09:05:42

Központi felvételi -pontozólapok átvétele

Eredmények átvétele 2021. február 4-5. 8.30 -15.45 óra között

Aki nem tudta átvenni a megadott napokon, átveheti 2021. 02.08 -án 8.30-15.45 óra közöttMegtekintés

2021. február 1. 8-16 óra

A járványhelyzetre tekintettel a tanulóval a megtekintésre - indokolt esetben - egy szülő jöhet. A felvételi feladatlapok lefotózását javasoljuk otthoni átnézésre.

A teremben egyszerre 6 tanuló tartózkodhat, a többiek érkezési sorrendben az iskola aulájában várakoznak a távolságtartásra kiemelt figyelemmel. Maszk használata kötelező.

Észrevétel, jogorvoslat lehetősége: 2021. február 2. (8-16 óra) csak papíralapon leadva az iskola titkárságán/portáján. Elbírálás 3 munkanap. Jogorvoslat kérése csak a javítókulcstól eltérő javítás esetén.

A jogorvoslati kérelmek iskolai felülvizsgálatának eredményét kérjük, hogy legkésőbb 2021. 02.08-án 15.30 óráig tekintsék meg, illetve érdeklődhetnek telefonon. A határozatokat a megadott email címen kiküldjük.

Eredmények átvétele 2021. február 4-5. 8.30 -15.45 óra közöttközponti írásbeli:
2020. január 23. (szombat) 10:00 óra
Kérjük, hogy a tanulók 9.30-ra érkezzenek be az iskolába. Diákigazolvány vagy személyi igazolvány legyen náluk!

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az iskola épületében nem tartózkodhatnak a felvételi alatt.
Legközelebb az Árkád bevásárló központ van, amely nyitva lesz.

Termek
Termek_beosztás (50 KB)

Pótfelvételi: 2021. január 28. 14. óra (csak előzetes egyeztetés alapján)

Második pótfelvételi nap: 2021. február 5. 14 óra (csak kivételes esetekben, részletek lentebb).

A január 23-án írt felvételi eredmények megtekintése:

2021. február 1. 8-16 óra
(a később megírt felvételik esetében egyeztetünk)

Észrevétel, jogorvoslat lehetősége: 2021. február 2. (8-16 óra) csak papíralapon leadva az iskola titkárságán/portáján. Elbírálás 3 munkanap. Jogorvoslat kérése csak a javítókulcstól eltérő javítás esetén.

A jogorvoslati kérelmek iskolai felülvizsgálatának eredményét kérjük, hogy legkésőbb 2021. 02.08-án 15.30 óráig tekintsék meg, illetve érdeklődhetnek telefonon.

Eredmények átvétele 2021. február 4-5. 8.30 -16 óra között

Második pótfelvételi nap 2021. február 5. 14 óra.
Tudnivalók:
Ezen a vizsgán csak azok vehetnek részt, akik igazoltan Covid 19 fertőzésben szenvedtek vagy igazoltan hatósági karanténban voltak.
Továbbá azok, akik egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső, elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni (ennek elbírálása a vizsgát szervező intézmény vezetőjének jog- és hatásköre).

A kérelem és az igazolás benyújtásának határideje: 2021. január 29. 16 óra.

A kérelmet ugyanannak az intézménynek kell benyújtani, ahol a jelentkezését eredetileg leadta.

Megtekintés: 2021. február 10. 8-16 óra

Észrevétel, jogorvoslat lehetősége: 2021. február 11. (8-16 óra) csak papíralapon leadva az iskola titkárságán/portáján. Elbírálás 3 munkanap. Jogorvoslat kérése csak a javítókulcstól eltérő javítás esetén.

A jogorvoslati kérelmek iskolai felülvizsgálatának eredményét kérjük, hogy 2021. 02.15-én 15.30 óráig tekintsék meg, illetve érdeklődhetnek telefonon.

Eredmények átvétele 2021. február 12. 8.30 -16 óra között


Pontok számítása
50+50 pont a központi írásbeli (matematika, szövegértés)
matematika,magyar, történelem, idegen nyelv, fizika (informatika és elektronika ágazat), biológia (sport ágazat) 50 pont.
Így jön ki a 150 pont.

Kérünk mindenkit,hogy 1/2 10- re, illetve a pótnapokon 1/2 2-re érjen be az iskolába.
A szülők az iskolában nem tartózkodhatnak.
Azonosításra alkalmas igazolvány (személyi vagy diák) legyen a tanulóknál!

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Közzétéve: 2021-02-22 15:53:30

Beiratkozás az eKRÉTÁ-n keresztül

A SZÜLŐ teendői az elektronikus beiratkozáskor

Az e-Ügyintézés felülete, amely előreláthatólag 2021. június 15-től megnyílik, lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.
A középfokú intézmény által meghirdetett időpontig van arra lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az intézménybe.
Iskolánkban a határidő 2022. június 23.

Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:
a) A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

b) A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót. Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat.

Amennyiben a szülő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben helyesen adta meg az adatokat, akkor a szülő vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel. A szülők / törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.

A szülő megteheti, hogy a dokumentumokat kinyomtatja, és az aláírt dokumentumok másolatát feltölti az e-Ügyintézés dokumentumok blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt kerülnek át az intézmény felületére.
A beiratkozáskor történő személyes megjelenés esetén az eredeti, aláírt példányokat magával tudja vinni a szülő a középfokú intézménybe. Amennyiben nem tudja kinyomtatni a szükséges dokumentumokat,akkor a középfokú intézmény feladata ezt elvégezni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben az esetben a várakozási idő hosszú lesz, ezért kérjük, aki teheti, már készen hozza kinyomatva a dokumentumokat.

Beiratkozás_segédanyag (120 KB)

Személyes beiratkozás június 23. 9:30 -12:30

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Közzétéve: 2022-09-02 09:29:17

"Nyitott Kapuk"-szakmakóstolgató

Az *Európai Szakképzési Hét*-hez kapcsolódóan november 6-án és 7-én nyitott napot szervezünk iskolánkban.

November 6-án az itt tanuló diákjaink szülei látogathatnak tanórákat. Minden tanár minden aznapi órája nyitott lesz az érdeklődők számára.

November 7-én várjuk a beiskolázás iránt érdeklődőket (7-8. évfolyamos diákok és szüleik). Itt néhány (6-7.) órát jelölünk meg, ahová az érdeklődők bejöhetnek.

Előzetes regisztráció a "Nyitott kapuk" rendezvényre nincs.
A 6. órára 12:50-kor, a 7. órára 13:50-kor csengetünk be.

Amennyiben nem kívánnak órát látogatni, vagy időt szánnak még egyéb tevékenységre, akkor INTERAKTÍV szakmai foglalkozáson vehetnek részt a 8. órában 14:40-től, amelyen megízlelhetik az általunk oktatott szakmák szépségét. Szeretnénk, ha a diákok és szüleik együtt vennének részt a foglalkozáson.

Számítógépes versenyen mérhetik össze informatikai tudásukat egymással.

3D-s nyomtatót láthatnak működés közben.

LEGO robotot működtethetnek.

Végzős diákjaink segítségével az érdeklődő diákok villamos áramköröket forraszthatnak, mérőműszereket használhatnak, számítógépes szimulációs programokkal dolgozhatnak. Villamos vezérléseket építhetnek,és programot írhatnak, az ipari gyártósorokat vezérlő PLC-re (programozható logikai vezérlőre).

Az alábbi tanórák látogathatók:
Informatika szakterület: informatika; hálózati ismeretek gyakorlat; programozás gyakorlat; matematika angol nyelven

Villamosipar és elektronika szakterület: elektronika gyakorlat; mechatronika gyakorlat; matematika

Sport szakterület: gimnasztika gyakorlat; terhelésélettan,klinikumi alapismeretek,frissítő masszázs (kipróbálása)

Idegen nyelv: angol; IT angol; célnyelvi civilizáció

Az óralátogatásokra szülőket és diákokat korlátozott számban tudunk fogadni a termek kapacitása miatt.
A programok előre nem látható események miatt változhatnak, ezekről a honlapon tájékoztatjuk Önöket.

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Közzétéve: 2022-03-11 13:30:12

A 2021/22. tanévre felvettek ágazatonként

Általános tájékoztató

Gratulálunk a 9. évfolyamra felvett tanulóknak.
04.30-ig emailben hivatalosan is tájékoztatjuk őket a felvételről és a további teendőkről.

Sport_053 (40 KB)


Elektrotechnika, elektronika_051 (40 KB)


Informatika és távközlés_052 (40 KB)


Informatika és távközlés_két tanít (40 KB)


Magyar Futball Akadémia_054 (30 KB)

A Magyar Futball Akadémia osztály feltöltése még folyamatban.

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Közzétéve: 2021-09-22 09:43:55

Jelentkezés a 2021/22. tanévre

Jelentkezés a 2021/22. tanévre
Jelentkezési határidő 2021. február 19.

Kódok
Elektrotechnika-elektronika ágazat
0051

Informatika és távközlés (normál 5 éves osztály)
0052

Informatika és távközlés (két tanítási nyelvű 6 éves osztály)
0055

Sport ágazat
0053

Gimnázium (MFA, 4 éves, csak futballistáknak)
0054

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Közzétéve: 2021-06-17 10:50:20

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.