logó Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum

Archívum

Őszi érettségi vizsgaidőszak

Középszintű szóbeli vizsga
2023.nov. 20-21. - Őszi Bizottság

Minden szóbeli vizsgázó a bizottságának első vizsganapján 7. 30-kor jelenjen meg az iskolában a vizsgabizottság Tájékoztató értekezletén.
Az emelt szintű szóbeli eredményeket a tájékoztató értekezleten a vizsgaelnök ismerteti.

Ha bármi oknál fogva nem tud megjelenni a szóbeli vizsgán, feltétlenül kérünk emailt a titkarsag@egressy.info címre vagy egy hívást a 06 70 502 1301 -es telefonra

Bizonyítványok, tanúsítványok, törzslapok átvétele:
Az eredményhirdető értekezleten ((a vizsgabizottság második napja (nov. 21.) délután a vizsga menetétől függően kb. 17 órakor)). Amennyiben akadályoztatás miatt ekkor nem lehetséges, akkor:
Hétfő-csütörtök 8-15.30 között
Péntek 8-13.30 között
Az írásbeli és szóbeli vizsgákra a behívókat a jelentkezések feltöltése és a vizsgázók beosztása után emailben kiküldjük. Ha valaki nem kapja meg, kérjük, telefonon vegye fel a kapcsolatot az iskolával.
A behívó személyesen is átvehető az iskolában munkaidőben vagy előre egyeztetve a portán.


Írásbeli időpontok
Az írásbeli vizsgák 8 órakor kezdődnek, kivéve a félkövérrel kiemelt időpontok! Kérjük vizsga előtt fél órával jelenjenek meg az iskolában azonosításra alkalmas fényképes igazolvánnyal (személyi, útlevél, jogosítvány).
Ha bármi oknál fogva nem tud megjelenni az írásbeli vizsgán, feltétlenül kérünk emailt a titkarsag@egressy.info címre vagy egy hívást a 06 70 502 1301 -es telefonra. Ebben az esetben tájékoztatjuk, hogy milyen lehetőségek vannak a vizsga pótlására.


2023. 10. 16. - magyar nyelv és irodalom

2023. 10. 17. - matematika SZÁMOLÓGÉPET HOZZANAK MAGUKKAL!
2023. 10. 18. - történelem
Fontos információ
A történelem írásbelin csak az alábbi atlaszok használhatóak!
Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903 (1. kiadás, 2015) ISBN 978-963-682-880-6
Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/1 (1. átdolgozott kiadás, 2016) ISBN 978-963-436-002-5
Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/2 (1. kiadás, 2017) ISBN 978-963-436-159-6


2023. 10. 19. - angol nyelv

2023. 10. 20. - ágazati és ágazaton kívüli tantárgyak

2023. 10. 24.- német nyelv

2023. 10. 25. - informatika/digitális kultúra

2023.10.26. - biológia 14:00

Az írásbeli és szóbeli vizsgákra a behívókat emailben kiküldjük. Ha valaki nem kapja meg, kérjük, telefonon vegye fel a kapcsolatot az iskolával.
A behívó személyesen is átvehető az iskolában munkaidőben vagy előre egyeztetés alapján a portán.Dolgozatok megtekintése
Emelt szint:
2023. nov. 06.- 8:00-15:50
Jogorvoslat lehetősége kizárólag a javítókulcstól eltérő javítás esetén 2023. 11. 07. 16:00-ig

Középszint:
2023. nov. 07. - 8:00-15:50
Jogorvoslat lehetősége kizárólag a javítókulcstól eltérő javítás esetén 2023. 11. 08. 8:00 - 16:00-ig


Középszintű szóbeli vizsga
2023.nov. 20-21. - Őszi Bizottság


Minden szóbeli vizsgázó a bizottságának első vizsganapján 7. 30-kor jelenjen meg az iskolában a vizsgabizottság Tájékoztató értekezletén.
Az emelt szintű szóbeli eredményeket a tájékoztató értekezleten a vizsgaelnök ismerteti.

Ha bármi oknál fogva nem tud megjelenni a szóbeli vizsgán, feltétlenül kérünk emailt a titkarsag@egressy.info címre vagy egy hívást a 06 70 502 1301 -es telefonra

Bizonyítványok, tanúsítványok, törzslapok átvétele:
Az eredményhirdető értekezleten (a vizsgabizottság második napja délután). Amennyiben akadályoztatás miatt ekkor nem lehetséges, akkor:
Hétfő-csütörtök 8-15.30 között
Péntek 8-13.30 közöttÉrettségire jelentkezés

A vizsgára való jelentkezés határideje 2023. szeptember 5. A jelentkezési határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni az igazgatónak. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az igazolási kérelemmel kapcsolatban az igazgató dönt.
Az őszi időszakban max. 155 jelentkezőt tudunk fogadni.

Jelentkezés ideje:
2023. 08. 28-09.05.
Hétfő- Csütörtök - 8:30 -12 óra között a titkárságon (I. emelet 108)
Hétfő - Csütörtök - 12:30-15:00 között a tanulmányi irodán (I. emelet 110)
Péntek - 8:30-12:30
Kedd (09. 05.) - 15:00

Az ügyintézés érdekében kérjük az alábbi dokumentumokat hozni:
Személyi igazolvány, lakcímkártya, bizonyítvány (középiskolai, és amennyiben már van érettségi bizonyítvány, ill. törzslapkivonat)

Előrehozott vizsga esetén - Bizonyítvány, iskolai igazolás az adott tantárgy helyi tanterv szerinti teljesítéséről (amennyiben osztályozó vizsgához kötött, az erről szóló igazolást legkésőbb október 11-ig kérjük behozni).

Rendes érettségi vizsga
A középiskolai bizonyítvány (minden tanévre vonatkozó oldalainak) másolata; illetve, ha valamely vizsgatárgyból már van érettségi eredménye a jelentkezőnek, akkor ezen eredmény(ek) igazolására szolgáló eredeti törzslapkivonat


Ismétlő/kiegészítő vizsga
A jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok) valamint a középiskolai bizonyítvány (utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalának) másolatát, továbbá a vizsgadíj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.


Javító/pótló
A középiskolai bizonyítvány (minden tanévre vonatkozó oldalainak) másolata, a megkezdett érettségi vizsga eredeti törzslapkivonata amely szerint a jelentkezőt javító vagy pótló vizsgára utasították. Második vagy további javító/pótló vizsga esetén a vizsgadíj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.


Szintemelő vizsga
Amennyiben már van érettségi bizonyítvány:
Középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését igazoló oldala; az érettségi bizonyítvány; vizsgadíj befizetésének igazolása.

Amennyiben még nincs érettségi bizonyítvány:
Érettségi törzslapkivonat.

Az esetleges felmentésről hozott saját iskolai határozat, szakértői bizottsági vélemény, pontos kérelem (kérelem formátum megtalálható a honlapunkon -Iskolai dokumentumok - hasznos információk - kérelem )

A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsgaidőszakában, pótló vizsgára bármelyik vizsgaidőszakban lehet jelentkezni.

Kérjük, hogy amennyiben megoldható, ezen dokumentumok fénymásolatát is hozzák magukkal, meggyorsítva és biztonságosabbá téve a jelentkezést.

Mindezen dokumentumok együttes bemutatásakor tudjuk csak elfogadni a vizsgajelentkezést! Hiánypótlásra a jelentkezés napjától számított 8 napon belül van lehetőségük. Ennek hiányában a jelentkezést nem tudjuk elfogadni.

A meghatározott esetekben fizetendő vizsgadíj:

A vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot a jelentkezési lap mellékleteként kell benyújtani.
-Középszinten: (tantárgyanként) 35.000 Ft csekken

-Emelt szinten: (tantárgyanként) 58.000 Ft A vizsgadíj befizetése az Oktatási Hivatal számlájára történhet.

A Jogosult neve: Oktatási Hivatal
Számlaszám: Magyar Államkincstár,10032000-00282637-00000000
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótló vizsga.

Adatvédelmi tájékoztató (30 KB)

Témakörök
Folyamatos feltöltés

Matematika (40 KB)
Idegen nyelv (50 KB)
Történelem (30 KB)
Testnevelés (20 KB)
Informatikai ismeretek (30 KB)
Informatika és digitális kultúra (20 KB)
Utoljára ebben a vizsgaidőszakban lehet informatika tantárgyból vizsgát tenni, a tavaszi időszaktól már csak digitális kultúra tantárgyból.

Irodalom, nyelvtan (30 KB)


Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Közzétéve: 2023-11-28 15:03:52

Gólyatábor 2023. - Utazási információk

Kedves Táborozók!
Az alábbi dokumentumban találhatók az utazási információk. Kérjük, hogy a kérdőívet mindenképpen töltsék ki. Kérem, hogy minden 9. évfolyamos tanuló az "Egressy" pólóját viselje a reggeli találkozón.
Köszönjük.


Utazási infók (40 KB)

Az alábbi levelekben olvashatjátok az információkat, amiket megkaptatok a beiratkozáskor is.

9. E és S (30 KB)
9. Kny és I (30 KB)
Eü. szülői nyilatkozat (40 KB)

Jó táborozást kívánunk!

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Közzétéve: 2023-09-01 11:36:24

Felnőttek oktatása

A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum iskolái több területeken hirdetnek ingyenes szakmai oktatást felnőttek részére. Részletek és regisztrációs lehetőség az alábbi linken:

felnőttoktatás

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Közzétéve: 2023-08-22 16:02:46

Digitális alkotótábor

Kedves Érdeklődő Leendő 9. Évfolyam!

Április 21. után kiderül, kik kerültek be a BMSZC iskoláiba. Akik felvételt nyernek, elsősorban azok figyelmébe ajánljuk az alábbi programot:

A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrumban az idei évben is megrendezésre kerül a Digitális Alkotó Tábor (DAT), ahol jellemzően 5., 6., 7.,8. osztályos gyerekek a résztvevők, de ahogyan a tavalyi évben is csatlakoztak BMSZC-s gólyák is a turnusokba, úgy idén is van lehetőség a már beiratkozott szeptembertől 9.-es diákok beiratkozására!

Programok: Elektronika (forrasztás) + Arduino + Microbit + IT + Legorobot + Video- és zeneszerkesztés + Önvédelem + Lézer lövészet + Vegyészet + Virtuális valóság - Nagyon sok foci és játék!

1. turnus: 06.26-06.30. (minden hétköznap 08.00-15.30-ig)

2. turnus: 07.31-08.04. (minden hétköznap 08.00-15.30-ig)

3. turnus: 08.07-08.11. (minden hétköznap 08.00-15.30-ig)

4. turnus: 08.14-08.18. (minden hétköznap 08.00-15.30-ig)

Napi 3 étkezést biztosítunk, meleg ebéddel!

45.000,-Ft / fő / hét

Regisztrálni itt lehet:
alkotó tábor reg.

További infók a Centrum facebook oldalára kerülnek folyamatosan: digitális alkotó tábor

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Közzétéve: 2023-08-22 15:55:00

Nyári ügyelet

Vezetői ügyelet az iskolában
8.-13.00
Ügyek intézése ezeken a napokon.

2023. 07. 05. - Szalayné Kelemen Ildikó (06 70 502 1335)

2023.07.11. - Kajdy Adrienn (06 70 502 1336)
ÁRAMSZÜNET MIATT 07. 12. SZERDA HELYETT!

2023.07.19. - Szalayné Kelemen Ildikó (06 70 502 1335)

2023.07.26. - Kovácsné Golgovszki Ilona (06 70 502 1338)

2023.08.02. - Kovácsné Golgovszki Ilona (06 70 502 1338)

2023.08.09. - Csiki Attila (06 70 502 1341)

2023.08.16. - Csiki Attila (06 70 502 1341)


Tanulmányi ügyelet
Bognár József - 06 70 502 1305 (8:00-14:00 óra)
07.05.
07.19.
09.26.
08.02.


Járfás Lászlóné -06 70 502 1301 (8:00-14:00 óra)

07.05
07.12.
08.09.
08.16.

Digitális munkarend

Digitális oktatás technikai ügyelet
Makai Tamás 06 70 502- 1289 (9-15 óra)
digitalisoktatas@egressy.info

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Közzétéve: 2023-08-22 15:53:41

Pályázati felhívás 2023. -határidő letelt

Felhívás
Pályázati kiírás (30 KB)

Nyilatkozatok
Nyilatkozatok (50 KB)

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Közzétéve: 2023-08-22 15:52:58

2022/23. tanév

2023.02.27-03.03. - Erasmus nemzetközi projekthét (Izland, Szlovénia, Spanyolország, Törökország, Hollandia és Magyarország részvételével). Több oktatót és tanulót érint.

2023.01.23-27. között iskolán kívüli projekthét lesz.

Projektek leadása a szaktanárokkal megbeszélt időben és módon.

A Magyar Futball Akadémián rendes tanítás lesz, nem projekthét.
2022. december 19-20-21.-én tervezetten iskolán kívüli projektnapok lesznek.
A projektek témája az ünnepekhez kapcsolódik. Minden tudnivalót az osztályfőnök oszt meg a tanulókkal.

A téli szünet 2022. 12. 22. - 2023. 01. 06-ig tart. Első tanítási nap 2023. 01. 09.COVID protokoll_ 2022. ősz
Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros kapcsolatba került, COVID-19 fertőzésre gyanús tüneteket nem mutató személy látogathatja – akár dolgozóként, akár tanulóként – az intézményt.
Az igazolt COVID-19 fertőzöttel történt szoros kontaktus (potenciális expozíció) időpontjától számított 5 napig köteles a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.
Amennyiben a kontakt személynél COVID-19 fertőzésre gyanús tünetek jelentkeznek, akkor antigén gyorsteszt vagy PCR vizsgálat, elkülönítés szükséges.
A fentiekben foglaltaknak megfelelően az intézményben dolgozók, oda járó személyek esetén is a gyanús tünetek jelentkezésekor el kell végezni a laboratóriumi vizsgálatot (antigén gyorsteszt vagy PCR vizsgálat) és az igazoltan COVID-19 fertőzött személy OSZIR bejelentése, 7 napos elkülönítése szükséges.
Az elkülönítés időtartama lerövidíthető, amennyiben a COVID-19 fertőzött az elkülönítés 4. napján láztalan, légúti tünetei megszűntek, akkor a tünetek kezdetétől számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható. Mindezek alapján a szoros kontaktokra vonatkozó intézkedéseket nem az intézmény, hanem a népegészségügyi feladatkörben eljáró kerületi/járási hivatal hozhat, de fontos, hogy az intézmény megfelelő tájékoztatást adjon a szülőknek, pedagógusoknak, ami segíti a hatóság munkáját is.

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Közzétéve: 2023-07-04 11:25:16

Pályaorientációs nap 2022.10. 15.

Október 15-én szombaton pályaorientációs napot tartunk, mely keretében interaktív foglalkozásokra és előadásokra kerül sor. A foglalkozásokra regisztrálni kell, mely csütörtök 14:30-kor nyílik meg. A létszám mindenhol limitált, ezért a jelentkezésektől függően egy-egy téma hamar betelhet.
A regisztrációs link:

Regisztráció


A linken keresztül mindenki regisztrálhatja magát a neki tetsző foglalkozásokra. A webhely első látogatáskor biztonsági figyelmeztetést fog jelezni. Az alábbi pdf segít a felület elérésében. Segédlet (0 KB)

Két különböző foglalkozásra kell jelentkezni, egy 8:20 kezdetűre és egy 9:20 kezdetűre, kivéve az eletronika szakosok, akiknek nem kell regisztrálni.
Akik pénteken nem jelentkeznek, azokat mi fogjuk beosztani a szabadon maradt helyekre szombat reggel. Keresd Kajdy Adrienn igazgatóhelyettest.

Az alábbi témákból tudtok majd választani:
 • B227 Kárer Miklós (OVB): Pénzügyekről fiataloknak Takarékoskodás, biztosítások, diákhitel
 • A103 Martis Zsombor: Állásinterjú Hogyan készülhetünk fel egy állásinterjúra? - Csak 8:20-tól
 • C217 Barna Zsuzsanna, Kontz Alexandra: Próbanyelvvizsga Angol próbanyelvvizsga B1-C1 szint
 • B12 P&G: Találkozó a cég képviselőivel Munkaerőpiaci elvárások szakmai motiváció - Csak 9:20-tól 8:20-tól elektronika szakosoknak
 • B30 FLEX: Találkozó a cég képviselőivel Munkaerőpiaci elvárások szakmai motiváció - Csak 8:20-tól 9:20-tól elektronika szakosoknak
 • Egressy terem Samsung SDI: Lehetőségek a Samsungnál Munkaerőpiaci elvárások szakmai motiváció - Csak elektronika szakosoknak
 • B226 Vetró Mihály, Erdélyi Ádám egyetemisták: Egyetemi lét Infó szakon a Műszaki Egyetemen - Csak 9:20-tól
 • B224 Szilágyi Erika: Fordítás, tolmácsolás - Csak 9:20-tól
 • B27 Csoboth Zita: GyógyÍtó illatok - aromaterápia Stresszkezelés, koncentráció illóolajokkal
 • B211 Varga Attila - IT Recruitment Partner, Prohuman HR Szolgáltató Kft.: Munkapszichológia Munkapszichológia - kiválasztás/toborzás, szervezetpszichológia és munkahelyi kultúra. Milyen kihívásoknak kell megfelelni munkavállalóként?
 • C301 Tóth-Kovács Gellért: Továbbtanulás Finnországban A külföldi tanulás örömei és nehézségei
 • B225 Renkecz Máté HÖK : Nemzeti Közszolgálati Egyetem A Nemzeti Közszolgálati Egyetem bemutatása
 • C19 Makai Tamás: Napelemek az iskolában Napelem rendszer az iskolában, iskola bejárása, érdekességek
 • A104 Gál Vivien, Gál Patrik, Babonics Márk, Angyal Róbert: Sport ágazaton végzettek Karrierépítés sportedző bizonyítvány megszerzése után
 • C116 Dencsi Dezső, Szigeti Ottó: Tőzsdejáték Próbáld ki játékos formában a tőzsde működését és csekkold a szerencséd!
 • C112 Csillik Luca: 3D nyomtatás Szükséged van egy pici alkatrészre? Tervezd meg és nyomtasd ki!
 • C303 William Gevertz : Egy sikeres vlogger élete (angol) Hogyan váltam sikeres vloggeré és miért szerettem bele Magyarországba? (Angol nyelvű előadás)
 • C308 Marsha Schuit: Karrierutak, karriertanácsok (angol) Hogyan találjuk meg a nekünk megfelelő karriert? (Angol nyelvű előadás)
 • C17 Michael Cruz: A tőzsde működése (Angolul) A tőzsde működése (angol nyelvű előadás)
 • C304 Minddiák: Munkakeresés módja, buktatói A munkaerő-piac diákokat érintő sajátosságai
 • C2018 Kertész Péter, Tóth Dávid 12K tanulói: Jobverse rendezvény Tapasztalatok a börzéről

Szerző: Kajdy Adrienn

Közzétéve: 2022-10-19 08:14:28

2021/22. tanév

Javító és osztályozó vizsgák:

2022. 08.24.

Eligazítás minden vizsgázónak

2022. 08. 24. 7:45

Magyar nyelv és irodalom (40 KB)
Történelem (50 KB)
Matematika (40 KB)
Testnevelés (40 KB)

Utolsó hét programja:
Június 13. - rendes tanítás (plusz ágazati vizsgák a 10. évfolyamon)

Június 14.- sportnap, osztályok benti programja 
           8:30 - tanévzáró iskolagyűlés az udvaron 

Június 15. - osztályok iskolán kívüli programja
- szóbeli érettségi vizsgák kezdete

Archívum:
2022. március 7-től megszűnik a kötelező maszkviselés az iskola közösségi terein és a termekben is.
Továbbra is javasoljuk a gyakori kézfertőtlenítést.
A látogatóknak, ügyet intézőknek az iskolába belépéshez nem kell védettségi igazolás.

Az alábbiakban olvashatják az iskola aktuális intézkedési tervét:

Intézkedési terv (70 KB)


2021. 11.25-től a maszk használata a tanórákon is kötelező. Amennyiben a védőtávolság biztonsággal betartható (kis csoportban, nagyobb teremben), a maszk használata erősen ajánlott.

2021. december 1-jétől az iskolában a tanulók és ott dolgozók kivételével csak Covid 19 oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolvány birtokában lehetséges tartózkodni.


2021. 11.03-tól a maszk viselése a zárt közösségi tereken (könyvtárban is)kötelező.

A távolságtartásra, a kézfertőtlenítésre, a higiéniára kérjük, figyeljenek oda továbbra is.

Amennyiben köhögnek és/vagy covid gyanú lehetséges, maradjanak otthon és forduljanak orvoshoz.

2021. 11. 15-től hőmérséklet mérés lesz a portán.

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Közzétéve: 2022-08-30 11:25:36

Órarend 2021/22

Órarend 2022. 05. 19. végzősök nélküli

(Amennyiben nem az aktuális órarend jelenik meg, a ctrl nyomvatartása mellett kattintson a frissítés gombra.)

Osztályok (300 KB)
Tanárok (300 KB)
Tantermek (300 KB)

Órarend 2022. 03. 15.

Osztály órarend (300 KB)
Tanár órarend (300 KB)
Tanterem órarend (300 KB)

Órarend 2022. 03. 07.
Osztály órarend (300 KB)
Tanár órarend (300 KB)
Tanterem órarend (300 KB)


Szerző: Kajdy Adrienn

Közzétéve: 2022-09-04 09:12:23

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.