logó Budapesti Műszaki SZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat


Nyári szakmai gyakorlat

Kedves Szülők, Kedves Tanulók!

Iskolánk azon tanulóinak, akik a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kezdték meg technikumi tanulmányaikat, a szorgalmi időszakot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük (kivéve az Informatika ágazatban tanulókat).

11. évfolyam - 140 óra (napi 7 óra)
12. évfolyam - 140 óra (napi 8 óra)

A továbbhaladás feltétele:

Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése. A gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat a programtervek (PTT) tartalmazzák, amelyeket a gyakorló helyeknek átadunk.

A gyakorlat teljesítésének helye
  • a szülő és a diák által keresett gyakorlóhely
  • az iskola által keresett gyakorlóhely
  • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál lévő gyakorlóhelyek (www.isziir.hu)
A kiválasztott gyakorlóhely és az iskola a gyakorlat idejére Munkaszerződést köt.

A gyakorlat teljesítésének időpontja:

A saját szervezésű összefüggő gyakorlat időpontja a nyári szüneten belül a gyakorlóhellyel egyeztethető a szorgalmi időszak végétől legkésőbb augusztus 31-ig (összefüggő 3 hetes időtartamra az elektronika-elektrotechnika ágazatban, a sport ágazatban 1 hét). Az iskola szervezésében történő kihelyezés esetén a megadott gyakorlati időpont mindenki számára kötelező. Azoknak a tanulóknak, akiknek nem sikerül gyakorlati helyet találni, az iskola tanműhelyében kell a gyakorlatot elvégezni. Az iskola célja az, hogy minden diák külső gyakorlóhelyen teljesítse kötelezettségét, benti gyakorlat csak legvégső megoldásként jön szóba (ennek időpontjáról május végén adunk tájékoztatást).

Dokumentálási kötelezettség:

A gyakorlaton végzett feladatokat munkanaplóban kell vezetni, ami lehet egy füzet is. Az első oldalon fel kell tüntetni:
  • a tanuló nevét és osztályát
  • a gyakorlat időtartamát (kezdő- és befejező napját)
  • a munkahely adatait
  • a tanulóval foglalkozó személy nevét és elérhetőségét.
A munkanaplóban a napi elvégzett feladatokat kell rögzíteni, a gyakorlatot irányító oktató/munkatárs pedig igazolja annak elvégzését, és értékeli a tanuló munkáját (ld. formanyomtatvány).
A gyakorlat teljesítésének igazolása: A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb adott év szeptember első hetében leadja a munkanaplót és a befogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot(ld. formanyomtatvány).

Egyeztetési kötelezettség

Amennyiben a tanuló nem az iskola szervezésében vesz részt a nyári gyakorlaton, adott tanév március 28-ig jelzi szándékát a gyakorlati-oktatás vezetőnek, Csiki Attilának, és legkésőbb május 10-ig leadja a fogadó munkahely által kitöltött és aláírt Munkaszerződést.

A megfelelő dokumentumot 4 példányban kell kitölteni, kinyomtatni, lepecsételni, és aláírni és legkésőbb 2023. május 10-ig vissza kell küldeni az összes példányt az iskolának, Csiki Attilának.
Igazoló lap - nyári gyak. (70 KB)
Munkanapló minta (110 KB)Szerző: Webmester

Módosítva: 2023-04-24 15:19:53

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.