logó Budapesti Műszaki SZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum

Comenius megújuló energiaforrások


Megújuló energiaforrások projekt

A program prioritásai

A Comenius program az általános és középfokú oktatás terén nyújt támogatást. Névadója, a 17. században élt cseh filozófus a környező világra nyitott, tág horizontokat kínáló iskolai oktatást szorgalmazott. A Comenius program e gondolat jegyében a partnerségi kapcsolatok kiépítéséhez és a tapasztalatcsere megkönnyítéséhez (például testvériskolák elektronikus kapcsolattartásához) nyújt segítséget. A program célja, hogy az általános és középiskolás diákok, valamint tanáraik tudatára ébredjen az európai kultúra sokszínűségének, és felismerjék annak értékeit. Támogatja továbbá azon alapkészségek elsajátítását, amelyek a fiatalok személyes fejlődéséhez, jövőbeni munkába állásához és európai közéleti szerepvállalásához szükségesek. A Comenius az egész életen át tartó tanulás programjának (2007–2013) részeként az alábbi három prioritás köré épül: iskolák közötti partnerségek, többoldalú projektek és hálózatok. A Comenius a tanárok, köztük főként a nyelvtanárok külföldi munkavállalását támogatja.

Iskolai Együttműködések Pályázat

Az iskolai együttműködésre a Comenius program koordinátor iskolája, a németországi Bersenbrück város szakképző intézménye kérte fel az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskolát. Az első pályázatot 2008/2010 két éves szakaszára nyerte el iskolánk.
A pályázat témája a megújuló energiaforrások voltak, különös tekintettel a napenergiára. Ennek keretében valósult meg a pályázat végcélja, miszerint iskolánk a program végén egy saját, az iskolában felszerelésre került fotovoltaikus elemmel rendelkezik. Ez működtet egy fogyasztót, valamint két akkumulátor biztosítja a felesleg tárolását. A program célja volt még a részt vevő országok (Németország, Hollandia, Csehország, Magyarország) kultúrájának megismerése, amely az adott országokban történő találkozók során valósult meg. Így eljutottunk Németországba, illetve Csehországba.

Ezeken a találkozókon a tanulók bemutatták hazájuk lehetőségét a megújuló energiafelhasználás tekintetében, illetve elemezték, vajon ezt a lehetőséget mennyire használják ki az egyes nemzetgazdaságok. Ezek a referátumok idegen nyelven zajlottak (angol, német), illetve a részt vevő tanárok munkanyelve a német volt. A találkozók során megtanulták a diákok a mérést és a mért értékek feldolgozását a fotovoltaikus elemen. Ezt egy egyszerű táblázatba kellett felvinniük. Az együttműködés végén az országok az adott időszakban mért adatait összevetették, amely alapján bebizonyosodott a már elméletben is megállapított kihasználtsági rátája ezen energiaforrásoknak. A program végén megállapodtunk, hogy a pályázat céljait egy További menü pályázat keretében teljesítjük ki. A második pályázatot 2011/2013 időszakra nyertük el ismét, amely gyakorlatilag az előző program folytatása. Ennek végső célja egy aktívház létrehozása azon résztvevőknél, ahol erre lehetőség van. Az új pályázat nyertes országai: Németország, Hollandia, Magyarország, Lengyelország, Törökország, Szlovákia, Olaszország. A pályázatban vállaltuk ezen országok megismerését, saját országunk bemutatását, valamint a megújuló energiaforrásokra vonatkozó mélyebb ismeretek megszerzését, illetve iskolánk végső célja létrehozni egy bemutató jellegű aktívházat, amely minél szélesebb spektrumban hasznosítja a megújuló energiákat, önellátóvá válik energetikailag, sőt még energiafelesleget is termel. A 2011/2013-as pályázat első állomása Hollandia volt. Az iskolánkat képviselő tanulók megismerkedtek Amszterdam látványosságaival, majd ezt követően Sneekkel, ahol a holland partneriskola található.
A holland partnerdiákok segítségével fontos információkat gyűjthettek be tanulóink a holland energiagazdálkodásról; bemutatták a sneeki passzívház szerkezetű iskola felépítését, majd a külváros aktív-ház lakóparkját. 2012. május 8-án Olaszország, ezen belül Martina Franca volt a partneriskolánk székhelye. Utazásunk során a diákok megnézhették az olasz főváros, vagyis Róma látványosságait is. A partnertagok aktív-ház bemutatójuk után az olaszok vezetésével diákjaink megismerkedtek Martina Franca városával, és információkat kaptak a látványosságairól. A hazautazás során diákjaink betekintést nyertek Ravenna világörökségeibe is.
Bemutatkozott Szlovákia 2012 októberében, majd Magyarország 2012 decemberében.

A program jelentősége, haszna:
Az együttműködéseknek több haszna is van. Elsődleges haszna a mai aktualitása, az energiaválság, valamint a globális környezeti károk mérséklési lehetősége szempontjából. Ezekkel a felnövő generációnak tisztában kell lennie. Ez által remélhetőleg oly mértékben formálódik a szemlélete a témában, hogy saját későbbi életében már nem jelent teljesen ismeretlen és alkalmazhatatlan területet. Hasznos További menü területeken is, miszerint együttműködésre tanítja a tanulókat, akik a program során saját maguk kell, hogy az előadásaikra felkészüljenek, a kutatási területnek utánanézzenek, alkalmazzák idegen nyelvi, számítástechnikai, szociális kompetenciáikat, végül lehetőségük nyílik megismerni más kultúrákat, országokat, embereket, akiktől tudást sajátíthatnak el a témát illetően.

Német út (35 KB)
Cseh út (43 KB)
Cikk (55 KB)
Passzív ház (500 KB)

Szerző: Webmester

Módosítva: 2018-03-02 13:57:16

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.