logó Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum

Mindennapi erkölcsünk


Választható házi feladatok etika tantárgyból I. félév

Emlékeztető: az első jegy megszerzésének határideje november második hete, a másik jegyé pedig január első hete.


Beadandók(szabadon választható):
1. Mitől ember az ember?: Egy „nagy” ember, egy példakép bemutatása – életrajz és annak kifejtése, te miért tartod nagynak
2. Egy nagy egyéniség monológja, visszatekintve az életére (kreatív írás)
3. Az erkölcs fogalma, értékek: egy érték (pl. őszinteség, igazságosság) érvényesülése az életben
4. Erkölcs és érdek: esszé egy olyan élethelyzetről, amikor valamelyik a kettő közül győzött a másik felett;
5. Egy erkölcsi dilemmahelyzet ismertetése és értékelése, lehetőleg saját személyes tapasztalat vagy filmélmény alapján;
6. Egy bibliai példázat kiválasztása és aktualizálása mai élethelyzetekre, értékelés
7. Szabad-e az akarat?: Érvek gyűjtése amellett, hogy az emberi akarat szabad ill. a szükségszerűség foglyai vagyunk;
8. Egy döntéshelyzet elemzése, pl. Jézus önfeláldozása stb. az akarat szabadsága ill. a szükségszerűség kényszere szempontjából.
9. Az erények, a tisztességes személy: interjúkészítés egy ilyennel
10. Bűnök, bűntudat, lelkiismeret: irodalmi szövegek keresése és értelmezése, a téma: amikor a lelkiismeret büntet
11. Jog és erkölcs viszonya: helyzetelemzés – amikor a jogi és az erkölcsi megítélés eltérő
12. A karácsony jelentősége: a karácsony jelentősége a saját családodban
13. Híres barátságok bemutatása
Kiselőadás (Csak egy-egy fő választhatja az osztályból!):
1. A Maslow-féle piramis bemutatása
2. Normakövetés és autonómia: Ash és Milgram kísérletei (2 előadás)
3. A Biblia tanítása és a világi erkölcsi felfogás

Szerző: Dr.Somló Katalin

Módosítva: 2018-11-07 17:05:06

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.