logó Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum

információk

A BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum életével és a www.egressy.info webhellyel kapcsolatos információk.

Tankönyvellátás

Tankönyvellátás 2019/2020. A következő felsorolás tervezett határidőket tartalmaz, amelyek - a központi hivatalos tankönyvjegyzék megjelenési időpontjának függvényében - még módosulhatnak: 2019. április 10-ig az iskola elkészíti a tankönyv rendelését. A szülőknek hazaküldjük a jövő évi tankönyvekről szóló listát és rendelőlapot, melyen 2019. április 15-ig nyilatkozniuk kell, hogy mely könyveket kérik és melyeket nem. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni. A határidő elmulasztása esetén az iskola nem garantálja a listán szereplő tankönyvek beszerzését a tanuló számára.
Az idei tanévben a KELLO tájékoztatása szerint az alábbi lényeges változások lesznek: • Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt: • Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2019. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül. • Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

A rendelőlap leadásának határideje 2019. április 15. (hétfő)


Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az alábbi tanulók

• 9. évfolyamos tanulók (keretösszegig) • 10., 11., és 12. évfolyamos tanulók közül azok, akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be.
A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni szükséges! -normatív kedvezményre jogosult igazolás tartósan beteg tanuló emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi igazolás , -a sajátos nevelési igényű tanuló szakértői bizottság szakvélemény, -három- vagy többgyermekes családban élő tanuló családi pótlék igazolás, -rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló a települési önkormányzat határozata. -a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló Az igazolást minden évben csatolni kell! Igazolás hiányában a tankönyvek árát a szülőnek ki kell fizetnie!

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk • tankönyvkölcsönzéssel, • használt tankönyvek biztosításával, • az állami normatíva felhasználásával biztosítja. A támogatott tanulók valamennyi tankönyvet - a munkafüzetek kivételével - a könyvtárból kapják. A könyvtárból kölcsönzött könyveket - tanév végén jó állapotban, firkálás-mentesen, vissza kell hozni a könyvtárba
A kitöltött és aláírt igénylőlapokat és az ott megjelölt jogosultságot igazoló dokumentumot legkésőbb 2019. április 15-ig le kell adni az osztályfőnöknek!
A határidő elmulasztása jogvesztő, kivéve, ha az igényjogosultság feltételei ez után alakulnak ki, az iskola a meglévő tankönyvállományból kölcsönzéssel teljesítheti az igényt
Tisztelettel kérjük a kedves szülőket, hogy ezt a határidőt tartsák be, mert a megkésett igénylőlapokat nem áll módunkban elfogadni.


A rendelőlap leadásának határideje 2019. április 15. (hétfő)

Szerző: Járfás Ágnes

Módosítva: 2019-09-09 19:23:44

A webhely használata

A www.egressy.info weboldal működését W3Suli blogmotor biztosítja. Segítségével a webhely tartalmának feltöltéséhez nincs szükség informatikai ismeretekre.

Cikkeket tölthet fel minden regisztrált tanár vagy diák. A cikkek megjelenését a kijelölt moderátorok engedélyezhetik.

A W3Suli Blogmotor használatának, beállításainak részletes bemutatása itt található: W3Suli Blogmotor Felhasználói Kézkönyv

Szerző: Webmester

Módosítva: 2016-09-01 19:15:40

Partnereink információi

A BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma tehetséggondozó projektjeiben részvevő partnerek információi.
Partnereink információi részletesen...
Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.