logó Budapesti Műszaki SZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum

Kisné Rácz Erzsébet


Fraktálok

Ilyen típusú alakzatokat alig húsz éve ismerünk. A nyolcvanas évek elején indultak hódító útjukra egy véletlen folytán. Mandelbrot lengyel származású, USA-ban élő matematikus, miközben számításait geometriailag illusztrálta számítógépén, olyan furcsa mértani alakzatra lett figyelmes, amely minden korábbitól különbözött. Sokáig azt hitte, számítógépe meghibásodott, azért adja a szokatlan kimenetet.

Hétköznapi fogalmazással a fraktál olyan alakzat, amely olyan részekből áll. hogy minden egyes rész az egészhez nagyon hasonló kicsinyített másolat.
A fraktálok meglepő tulajdonsága, hogy: nem - vagy alig - változnak, ha kicsinyítjük vagy nagyítjuk őket. Önhasonlók, és olyan, a természetben is előforduló alakzatokhoz hasonlítanak, mint a felhők, a hegyek vagy a szárazföldek partvonalai, stb.
Nagyon sok matematikai struktúra fraktált határoz meg. A legtöbb fraktál egy egyszerű matematikai képlet, eljárás sokszori, ismételt alkalmazásával, azaz iterációjával jön létre.
Egyszerű példák

Egyszerű példák 2

A fenti alakzat egyszerű példája annak, hogyan készíthető olyan véges területtel lefedhető síkbeli alakzat, amelynek kerülete egyre nagyobb ("végtelenhez közelít").
A fraktál elnevezés egyébként a latin fractus szóból ered, amelynek jelentése: törött, töredezett.
A fraktálok kutatásával párhuzamosan a matematikai analízis számos más területe is fejlődésnek indult, így például a dinamikus rendszerek elmélete (pl. meteorológia), és ezen belül az un. káoszelmélet.
Ez utóbbi tudományterület olyan sorozatokkal foglalkozik, amelynek tagjai egyre inkább előre kiszámíthatatlan, kaotikus módon követik egymást.
Forrás: Matematika tanári kincsestár. (Raabe kiadó)

Szerző: Kisné Rácz Erzsébet

Módosítva: 2018-11-28 15:35:54

Cikk

cikk
Az első kép beillesztése:

Az első dokumentum beillesztése: Demó (234 KB)
Az első táblázat:
1. cella 2.
3. 4.

Szerző: Webmester

Módosítva: 2018-11-28 15:10:51

Fraktál teszt

Hol élt Mandelbrot?
Fraktál teszt részletesen...

Képtár teszt

Néhány szó a képekről........
Képtár teszt részletesen...

Szöveges feladat teszt

Néhány szó a feladatról...
Szöveges feladat teszt részletesen...

Tesz-vesz feladat teszt

Néhány szó a feladatról...
Tesz-vesz feladat teszt részletesen...

Teszt teszt

Néhány szó a feladatról...
Teszt teszt részletesen...
Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.