logó Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum

Hírek, információk

A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum aktuális hírei, információi.

Órarend 2020/21.

Órarend 2021.05.25


Osztályok (0 KB)
Tanárok (0 KB)
Tantermek (0 KB)

Digitális oktatás alatt használt órarend 2021.02.01-től 2021. 03.08. a gyakorlati órák miatt.

Az iskolában tartott gyakorlati órák

* 5/13E elektronika gyakorlatok kedd és péntek
* 5/13S sport gyakorlatok kedd, csütörtök és péntek
* 5/13I informatika gyakorlatok kedd és csütörtök
* 11.A elektronika csoport csütörtök
* 10.C elektronika csoport szerda
* 9.E elektronika gyakorlatok csütörtök

Osztály (300 KB)
Osztály összesített (300 KB)
Tanári (300 KB)
Tanári összesített (300 KB)
Tantermek (300 KB)
Tantermek összesített (300 KB)


Szerző: Kajdy Adrienn

Módosítva: 2021-05-25 12:27:59

Nyári ügyelet

Vezetői ügyelet az iskolában
8.30-13.30


2020.07.07. Szalayné Kelemen Ildikó 06 70 502 1335
2020.07.14. Szalayné Kelemen Ildikó 06 70 502 1335
2020.07.21. - Kajdy Adrienn 06 70 502 1336
2020.07.28. - Csiki Attila 06 70 502 1341


2020.08.04. - Kajdy Adrienn 06 70 502 1336
2020.08.11. - Csiki Attila 06 70 502 1341
2020.08.18. - Kajdy Adrienn 06 70 502 1336


Tanulmányi ügyelet
Bognár József - 06 70 502 1305 (8.30-13.30 óra)
07. 07.
08. 04.
08. 11.
08. 18.


Járfás Lászlóné -06 70 502 1293 (8.30-13.30 óra)

07.14
07.21.
07.28.

Digitális munkarend

Digitális oktatás technikai ügyelet
Makai Tamás 06 70 502- 1289 (9-15 óra)
digitalisoktatas@egressy.info

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2021-07-01 10:53:09

Javító,- osztályozó- és különbözeti vizsgák

Javító,- osztályozó- és különbözeti vizsgák - 2021. augusztus 25-26.

Augusztus 25-én 7. 40-kor lesz eligazítás a tanulóknak. Mindenkinek kötelező a megjelenés, aki vizsgázni szeretne.

Minden vizsga 8 órakor kezdődik.

Részletek, beosztás augusztus 23-án.

Matematika, fizika - B 28

Angol nyelv - B 226

Történelem, irodalom és magyar nyelvtan - A 103

Elektronika - C 116


A tantárgyi követelmények a Munkaközösségek (vizsgák) menüpontban találhatók.
https://www.egressy.info/?f0=Munkakozossegek_(VIZSGAK_hirek)

Fizika_9. évfolyam (50 KB)
Történelem (40 KB)

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2021-07-01 10:51:51

Tavaszi érettségi vizsgaidőszak 2020/2021.

Megjelent a 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről.

A legfontosabb tudnivalók:

Az írásbeli érettségi vizsgákat 2021. május 3. és 2021. május 21. között kell lebonyolítani.
Az első héten az írásbeli vizsgák 9 órakor kezdődnek, a második héttől 8 órakor.

Azoknál a tantárgyaknál lesz középszintű szóbeli vizsga, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik, pl. angol célnyelvi civilizáció.

Testnevelés vizsgatárgyból gyakorlati (kivéve úszás és küzdősport) és szóbeli vizsgát kell tenni.

A vizsgázó, aki szakértői szakvéleménnyel rendelkezik, az igazgató döntése alapján az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet (mentességeket már megadtuk a jelentkezéskor).

Idegen nyelv:
A Vizsgaszabályzat (100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet) 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.

Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

Amennyiben a vizsgázó nem jelenik meg az írásbeli vizsgán, jelentkezését törölni kell (távollétét nem kell igazolnia!).


Az írásbeli vizsga előtt a kiküldött tájékoztatóban (és a honlapon "Érettségi írásbeli" c. cikk) megjelölt időpontban kell megjelenni.

A vizsgázóknál legyen maszk, mert a folyosókon kötelező a használata, a vizsga alatt erősen ajánlott.
Az iskolában testhőmérés után tartózkodhatnak.

Az érettségi napokon nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelni, hogy biztonságban tudjuk lebonyolítani a vizsgákat.

2021. 05. 03. - magyar nyelv és irodalom
2021. 05. 04. - matematika
2021. 05.05. - történelem
Fontos információ
A történelem írásbelin csak az alábbi atlaszok használhatóak!
Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903 (1. kiadás, 2015) ISBN 978-963-682-880-6
Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/1 (1. átdolgozott kiadás, 2016) ISBN 978-963-436-002-5
Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/2 (1. kiadás, 2017) ISBN 978-963-436-159-6

2021. 05.06. - angol nyelv
2021. 05.07. - német nyelv
2021. 05.12. - ágazati szakmai tantárgyak
2021.05.13. - biológia
2021.05.14. - informatika középszinten
2021.05.21. - katonai alapismeretek - 14 óra!

Dolgozatok megtekintése:
2021. 05.31. - 12. H, 12. K és vegyes

2021.06.01. - 12. A, 12. S

Jogorvoslat (csak a javítókulcstól eltérő javítás esetén) írásban a portán leadva
2021. 06.02. 16 óra -elektronikus úton is beküldhető (az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő)

Középszintű szóbeli

12. S - 2021. 06. 16.(Egressy Terem) -angol nyelv (egy tanuló)

12. A - 2021. 06. 17. (Egressy Terem)

Vegyes - 2021. 06. 18. (Egressy Terem)

12. H - 2021. 06. 21. (Egressy Terem)

12. K - 2021. 06.22. (Egressy Terem) - testnevelés , angol célnyelvi civilizáció


A vizsgázók a szóbeli vizsgákra a kiírt időpont előtt legalább egy órával érkezzenek a vizsgaterem elé.

Eredményhirdetés, bizonyítványok, tanúsítványok, törzslapok átadása:
a vizsganap végén, illetve az ezt követő napokon, ha valaki nem tud megjelenni a záráskor

Témakörök

Matematika (140 KB)
Idegen nyelv (140 KB)
Informatika ismeretek (50 KB)
Informatika_angolul (30 KB)
Történelem_2021 tavasz (100 KB)

Informatika:
info

Sport_komplex_2021 (200 KB)
Testnevelés (30 KB)
Magyar (90 KB)
Biológia (30 KB)


Jelentkezés
Az ügyintézés érdekében kérjük az alábbi dokumentumokat hozni:
Személyi igazolvány, lakcímkártya

Előrehozott vizsga - iskolai igazolás az adott tantárgy helyi tanterv szerinti teljesítéséről

Rendes érettségi vizsga
Középiskolai bizonyítvány (minden oldal), törzslap kivonat (amennyiben rendelkezik vele)

Ismétlő/kiegészítő vizsga
Középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését igazoló oldala; az érettségi bizonyítvány; vizsgadíj befizetésének igazolása

Javító/pótló
Középiskolai bizonyítvány (minden oldal), törzslapkivonat. Második vagy további vizsga esetén a vizsgadíj befizetéséről szóló igazolás.

Szintemelő vizsga
Amennyiben már van érettségi bizonyítvány:
Középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését igazoló oldala; az érettségi bizonyítvány; vizsgadíj befizetésének igazolása.

Amennyiben még nincs érettségi bizonyítvány:
Érettségi törzslapkivonat.

Az esetleges felmentésről hozott saját iskolai határozat, szakértői bizottsági vélemény, pontos kérelem (kérelem formátum megtalálható a honlapunkon -Iskolai dokumentumok - hasznos információk - kérelem )

A Covid miatt kérjük, hogy amennyiben megoldható, ezen dokumentumok fénymásolatát is hozzák magukkal, meggyorsítva és biztonságosabbá téve a jelentkezést.

Mindezen dokumentumok együttes bemutatásakor tudjuk csak elfogadni a vizsgajelentkezést!

A meghatározott esetekben fizetendő vizsgadíj:

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról - Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelettől eltérő, a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban tartott érettségi vizsgákra vonatkozó szabályok 14. § (1) Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, az érettségi vizsgát a 2020/2021. tanév október- novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában térítésmentesen tehetik le. (2) Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány megszerzése után, legkésőbb a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

A vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot a jelentkezési lap mellékleteként kell benyújtani.
-Középszinten: (tantárgyanként) 25.000 Ft csekken

-Emelt szinten: (tantárgyanként) 42.000 Ft A vizsgadíj befizetése az Oktatási Hivatal számlájára történhet.

A Jogosult neve: Oktatási Hivatal
Számlaszám: Magyar Államkincstár,10032000-00282637-00000000
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Adatvédelmi tájékoztató (30 KB)

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2021-06-17 14:55:52

Nyári tábor Zuglóban

A tábor helyszíne:
1149 Budapest, Várna utca 23.

A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Nyári Táborával kapcsolatban részletesen itt olvashatnak:
digitális alkotó tábor

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2021-04-29 16:40:26

Vízivándor tábor 2021

Ebben az évben is szervez az iskola nyári vízivándor tábort a tanulóknak. A táborhoz kapcsolódó pályázatot elindítottuk. Ez egy kedvezményes lehetőség a tanulók nyári táboroztatására. Jó lehetőség, hogy az online oktatás monotóniájából kiszabaduljanak és a korosztályuknak megfelelően aktívan, természetben töltsék a szünet első heteit. A túra nem megerőltető, mindenféle rákészülés nélkül könnyen teljesíthető.

Ebben az évben két tábort szervezünk,

- Tisza-tó: 2021.06.18. - 06.24.

- Dunakanyar: 2021.06.28. - 07.04.


A tábor várható költsége egy tanulónak 28000 Ft + útiköltség /kb 4000 Ft/. Jelentkezni az alábbi jelentkezési lap kitöltésével és 14.000 Ft.- előleg befizetésével lehet, melyet kérünk február 26-ig az iskolába behozni.

Jelentkezési lap

Kedvcsináló videó a Vizivándor facebook oldaláról

Vízivándor weboldala

Korábbi évek táborai képekben

További információk miatt keressék Kajdy Adrienn, Csiki Attila igazgató helyetteseket vagy Etterer Vilmos testnevelő tanárt.

Szerző: Kajdy Adrienn

Módosítva: 2021-02-24 12:00:30

Tanulói ügyintézés

Tanulmányi iroda (B 109)
tanulmanyi@egressy.info
Tel: 06 70 502 1305

Hétfő - 11.00 - 15.30
Kedd - 11.00 - 15.30
Szerda - 8.00 - 15.30
Csütörtök - 9.45 – 14.00
Péntek - 9.45 - 12.00

A tanulmányi irodán kell intézni az alábbi dolgokat:
- diákigazolvány igénylés
- beiratkozás/kiiratkozás (kérjük előre jelezni a tanulmanyi@egressy.info címen)
- bizonyítvány másolatok/másodlatok intézése személyes egyeztetés alapján (ld. iskolai dokumentumok -hasznos információk-hitelesített másolatok)

Egyéb ügyintézés
Titkárság (B 108)
titkarsag@egressy.info
TEL: 06 70 502 1293

Hétfő - 8.45- 11.45
Kedd - 8.45 - 11.45
Szerda - 8.45- 12.50
Csütörtök - 8.45-11.45
Péntek - 8.45 - 11.45

A titkárságon kell intézni az alábbi dolgokat:
jogviszony igazolás
tankönyv
kérelmek leadása (ld. iskolai dokumentumok -hasznos információk - kérelem)
diákigazolvány matrica
közösségi szolgálat
tanulói biztosítás

Kérjük, hogy ügyet intézni ebben az időpontban jöjjenek.


A nyári tanítási szünetben a tanulmányi irodán ügyet intézni szerdánként 8-14 óra között lehet.


Köszönjük.

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2020-09-03 13:10:09

Nyári nyelvi képzés elhalasztása

Tisztelt Szülők és Diákok!

2020. 03. 11-én Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az operatív törzs sajtótájékoztatóján hivatalosan bejelentette, hogy a 9. és 11. évfolyamos tanulók Külföldi Nyelvtanulási Programját 1 évvel elhalasztják a Covid-19 koronavírus járvány terjedésére való tekintettel.

Szerző: Kajdy Adrienn

Módosítva: 2020-03-23 12:59:05

Ökoiskolai találkozó

A járvány helyzet függvényében elképzelhető, hogy Webex-en keresztül tartjuk meg.


A találkozó mottója: ÖKOSULI és a Z GENERÁCIÓ

Téma:

Hogyan lehet megszólítani a most felnövő nemzedéket?

IKT az ökoiskola szolgálatában – a modern technikai eszközök alkalmazása, alkalmazhatósága a környezettudatos szemlélet kialakításában és formálásában.

A meghívott iskolák regisztrációja:

öko

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2020-03-23 12:58:31

Szakmák éjszakája 2020


Az előző évekről képek itt találhatók.

2020. április 3. 18-22 óra között az Egressyben.

Előzetes regisztrációra nincs szükség.
Várunk mindenkit már egész kicsi kortól szülőkkel, nagyszülőkkel, barátokkal, tanárokkal együtt!A SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA 2016 óta a legnagyobb magyar pályaorientációs rendezvény: több száz településen, több száz intézmény részvételével (köztük néhány határon túli iskoláéval), több ezer programot kínál a látogatónak. A rendezvényen való részvétel alkalmas arra, hogy a szakképzést népszerűsítse a nagyközönség körében, bemutassa annak eredményeit, kiválóságát és a benne rejlő karrierlehetőségeket, illetve ismertebbé tegye a szakképző intézményeket.

Programjaink:


Kincskeresés a virtuális hálózat világában
Igazodj el a hálózatok világában! A vendégek megismerkedhetnek a számítógépes hálózat felépítésével, az internet működéséhez szükséges eszközökkel egy játékos vetélkedő során.

Játékos programozás A programozás rejtelmei és szépségei alapfokon. A programozás rejtelmeibe tekinthetnek be játékos formában azok a látogatok, aki nem csak a felhasználó programok iránt érdeklődnek, hanem maguk is szeretnének programozni.

Dominó készítés
A program célja, hogy bemutassuk mennyi szépséget és örömet rejt a gépészet világa. A látogatók diákjaink segítségével bepillanthatnak egy egyszerű gyártási folyamatba. Megtapasztalhatják, hogy néhány egyszerű művelettel az alapanyagból hogyan lesz késztermék. Egy darab rezet levágunk, előrajzoljuk és bepontozzuk fúráshoz, kifúrjuk, befűrészeljük, a furatokat feltöltjük forrasztó ónnal, végül megreszeljük és lecsiszoljuk. A résztvevők a készített tárgyat megkapják ajándékként.
Dominó

LEGO robototok programozása
LEGO robotok bemutatása, programozása. A látogatók megnézhetik és irányíthatják ezeket a robotokat az előre betáplált programoknak megfelelően, illetve diákjaink bemutatják ezen robotok programozási folyamatát.

Vasútmodell bemutató és játék
Közlekedéssel kapcsolatos szakmák (közlekedésmérnök, forgalmi szolgálattevő, mozdonyvezető), egyetemek (BME Közlekedésmérnöki Kar) és egyéb szakirányú középfokú intézmények interaktív bemutatása.
Vasútmodellezés (30 KB)


Forrasztások, villamos mérések
Forrasztási feladatok, villamos- és pneumatikus vezérlési feladatok, villamos mérési feladatok, szimulációs programok használata diákjaink és tanáraink segítségével. Az elektronika világába kóstolhatnak bele azok akik ezt a programot választják. A forrasztási feladat kivitelezésekor fejlődik a kézügyesség, és a működő áramkör láttán garantált a sikerélmény. Az elkészített áramkör lesz az ajándék.
Próbáld ki magad kezedben a forrasztópákával!
Áramkörépítés

Interaktív műhely


Széllel működő technika
Pillants bele a pneumatika világába. Hogyan működik? „Semmi sincs az értelemben, ami előtte nem volt az érzékekben” Az ipari gyártósorok pneumatikus alapelemeivel ismerkedhetnek meg a látogatók. Elkészíthetik első munkahenger-vezérlő kapcsolásukat diákjaink segítségével.


3D nyomtatás
A korszerű alkatrészgyártás lehetőségeinek bemutatása,alkatrészek tervezésének lehetőségei, kisebb alkatrészek nyomtatása.
3D


E-Nable -3D (40 KB)

Lövészet
Beletalálsz a közepébe?
A látogatók katonasulis diákjaink segítségével kipróbálhatják a sportlövészetet. Légpuskával lövés 10m-re lévő céltáblára. 10 lövésből kell összegyűjteni minél több pontot. Minden résztvevőt jutalmazunk egy kis csokival.
Lövészet


Frissítő vállmasszázs sport ágazatban tanuló diákjaink segítségével


Teljesítsd a kihívásokat!
Gyere és próbálj ki több sportágat. A sport munkaközösség állítja az önként jelentkezőket a kihívások elé. Azoknak ajánljuk, akiknek jó a labdaérzéke. A legügyesebbek ajándékba egy 3D nyomtatott sípot kaphatnak. Ez a program 20 órától látogatható csak.

„Áramok háborúja” Tesla vs. Edison
Mi is az a 3 fázisú szikron generátor? A vendégek megismerkedhetnek Edison és Tesla munkásságával, illetve a kettőjük közötti nézeteltéréssel. Működés közben láthatják a víz-, szél- és hőerőművekben működő 3 fázisú szinkron generátorok kicsinyített mását.Látványos kísérletek
Látványos fizikai és kémiai kísérletek tanteremben és a szabad ég alatt. Megmutatjuk, hogy miből készül a tűzijáték, és még rakétát is készítünk.


Játékos angol
Gyere és próbáld ki magad egy idegen nyelvi környezetben. Ismerd meg az angol nyelvet társasjáték közben, tanulj új szavakat és amit nem tudsz, mutogasd el.

Szabadulószoba
Mennyi idő alatt tudtok kijutni a szobából? Adjátok össze tudásotokat, kreativitásokat és legyetek ti a csúcstartók!

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2020-03-11 11:24:50

Állásajánlatok

Állásajánlatok
Állásajánlatok részletesen...

Ebédbefizetés

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Technikum ebédbefizetési hírei
Ebédbefizetés részletesen...

Fogadóóra

Az oldal leírása
Fogadóóra részletesen...

információk

A BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum életével és a www.egressy.info webhellyel kapcsolatos információk.
információk részletesen...

Jubileumi hét

Az Egressy 60 éves. - Jubileumi hét hírei, rendezvényei.
Jubileumi hét részletesen...

Versenyek

A Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium aktuális versenyei
Versenyek részletesen...
Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.