logó Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat


Nyári szakmai gyakorlat

Kedves Szülők, Kedves Tanulók!


Iskolánk azon tanulóinak, akik a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kezdték meg szakközépiskolai tanulmányaikat, a szorgalmi időszakot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük.


10. évfolyam - 105 óra
11. évfolyam - 140 óra

A továbbhaladás feltétele:

Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése, amely a 9-11. évfolyamon napi 7 óra. A gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat a kerettantervi leírások tartalmazzák, amelyeket a gyakorló helyeknek átadunk. (A gyakorlat ideje alatt az összóraszám 10% át lehet hiányozni.)

A gyakorlat teljesítésének helye
  • az iskola által keresett gyakorlóhely
  • a szülő és a diák által keresett gyakorlóhely
  • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál lévő gyakorlóhelyek (www.isziir.hu)
A kiválasztott gyakorlóhely és az iskola a gyakorlat idejére Együttműködési
Megállapodást köt. (ld. formanyomtatványok szakmacsoportonként, évfolyamonként)

A gyakorlat teljesítésének időpontja:

A saját szervezésű összefüggő gyakorlat időpontja a nyári szüneten belül a gyakorlóhellyel egyeztethető a szorgalmi időszak végétől legkésőbb augusztus 31-ig (összefüggő 2, 3, illetve 4 hetes időtartamra). Az iskola szervezésében történő kihelyezés esetén a megadott gyakorlati időpont mindenki számára kötelező. Azoknak a tanulóknak, akiknek nem sikerül gyakorlati helyet találni, az iskola tanműhelyében kell a gyakorlatot elvégezni. Az iskola célja az, hogy minden diák külső gyakorlóhelyen teljesítse kötelezettségét, benti gyakorlat csak legvégső megoldásként jön szóba. (Ennek időpontjáról május végén adunk tájékoztatást.)

Dokumentálási kötelezettség:

A gyakorlaton végzett feladatokat egy füzetben kell vezetni. Az első oldalon fel kell tüntetni:
  • a tanuló nevét és osztályát
  • a gyakorlat időtartamát (kezdő- és befejező napját)
  • a munkahely adatait
  • a tanulóval foglalkozó személy nevét és elérhetőségét.
A füzetben a napi elvégzett feladatokat kell rögzíteni, a gyakorlatot irányító oktató/munkatárs pedig igazolja annak elvégzését, és értékeli a tanuló munkáját. (ld. formanyomtatvány)
A gyakorlat teljesítésének igazolása: A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb adott év augusztus 31-ig leadja a füzetét és a befogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot az iskola titkárságán. (ld. formanyomtatvány)

Egyeztetési kötelezettség

Amennyiben a tanuló nem az iskola szervezésében vesz részt a nyári gyakorlaton, adott tanév március 31-ig jelzi szándékát a gyakorlati oktatásvezetőnek, Csiki Attilának, és legkésőbb május 12-ig leadja a fogadó munkahely által kitöltött és aláírt megállapodást.

A megfelelő dokumentumot 4 példányban kell kitölteni, kinyomtatni, lepecsételni, és aláírni és legkésőbb 2017. május 12-ig vissza kell küldeni az összes példányt az iskolának, Csiki Attilának.
Igazoló lap - nyári gyak. (70 KB)
Munkanapló minta (110 KB)
Együttműködési _info. 10. évfolyam (101 KB)
Együttműködési _info. 11. évfolyam (101 KB)
Együttműködési _elektronika_11. évf (101 KB)

Szerző: Webmester

Közzétéve: 2017-02-13 13:45:06