logó Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma

Közösségi szolgálat


Közösségi szolgálat

A közösségi szolgálat teljesítésének módja:
 • 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani
 • 16 éves kor alatt naponta 3 órát és hetente 12 órát dolgozhat 1 nap pihenéssel.
 • 16 és 18 éves kor között 4 és fél órát lehet naponta dolgozni, hetente 18 órát.
Partnereink (a lista folyamatosan változik, bővül):
 • Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófa Kirendeltség
 • "Vigyázó Kéz" Gyermekvédelmi Egyesület
 • Országos Egyesület a Mosolyért"
 • Otthon Segítünk Alapítvány
 • Napfény Otthon KKM Alapítvány
 • Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
 • Zuglói Bóbita Óvoda
 • WOL Élet Szava
 • Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
 • PIOK Péceli Integrált Oktatási Központ
 • Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
 • Honvéd FC Kft Futball Akadémia Alapítvány
 • Zrínyi Baranta SE
 • Maglódi Teniszklub
 • Vifi Alapítvány
 • Főkert Nonprofit Zrt.
 • Magyarkúti fogadók
 • Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
 • Homoludens.hu Egyesület
 • Zuglói Cserepes Kulturális N.pr.KFT

Közösségi Szolgálat- Társadalmi felelősségvállalás


Magyarország Alaptörvényének XIII. cikkelye kimondja: „A tulajdon társadalmi felelősséggel jár." A fenntarthatatlanság (a környezet pusztulása és a fokozódó társadalmi igazságtalanság) korunk legfontosabb kihívása. Az önkéntes közösségi szolgálat az anyagi érdektől független, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, a személy belső indíttatásából végzett tevékenység, mely egyidejűleg hasznos a támogatottnak és az önkéntes munkát végzőnek. Szociális, környezetvédelmi, szervezett keretek között folytatott (egyéni vagy csoportos), projekt módszerrel való teljesítés.

Jogi háttér


A 2005. évi LXXXVIII. (XII. 11.) a közérdekű önkéntes tevékenységről Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020 Civil törvény 2016. január 1- je után az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Az elvégzett munka igazolása a projekt megvalósulásának leírását tartalmazó, az egyén szerepét tükröző dokumentumban történik. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében e kötelezettség nem áll fenn. Fejlesztési terület Felelősségvállalás másokért, önkéntesség A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerjék meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és - megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. Életvitel és gyakorlat (9-12. évfolyam) közműveltségi tartalmai között szerepel: pályaorientáció, közösségi szerepek Civil szervezetekkel együttműködés. A tágabb közösségért (iskola, helyi közösség, település), végzett önkéntes munka lehetőségei és jelentősége, közösségi szolgálat. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és honvédelmi alapismeretek.

A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:
 • egészségügyi
 • szociális és jótékonysági
 • oktatási
 • kulturális és közösségi
 • környezet- és természetvédelmi
 • katasztrófavédelmi
 • közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel

Szervezés

A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg. (indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni) A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő . A közösségi szolgálat a helyszínén alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető. A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

Teljesítési lehetőségek:
 • az iskola környezetének tisztán tartása
 • környezetvédelem (tábor, központi szervezésű „Te szedd" akció)
 • a helyi katasztrófavédelemmel együttműködés
 • kertészettel, parkokkal együttműködés
 • katonasírok gondozása
 • nyugdíjas otthon
 • civil szervezetekkel együttműködés

Dokumentálás

A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzíti a dokumentumokban.
 • a tanuló által kitöltött Jelentkezési lap
 • e-naplóban és a törzslapon
 • igazolást állít ki két példányban
 • az iskola iratkezelési szabályzatában rögzíteni
 • az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködési megállapodást köt egymással

Az iskola (osztályfőnökök) feladata:
 • a tanulók tájékoztatása a lehetőségekről
 • önként választhassák ki azt a helyet és tevékenységet
 • a szülők tájékoztatása
(megszervezésénél figyelembe kell venni, hogy 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani. 16 éves kor alatt naponta 3 órát és hetente 12 órát dolgozhat 1 nap pihenéssel 16 és 18 éves kor között 4 és fél órát lehet naponta dolgozni, hetente 18 órát)

Iskolai koordinátor feladatai:

A középiskola intézményvezetője jelöli ki, a koordinátor felelős
 • a diákok felkészítésért
 • pedagógiai feldolgozásért (mentorálás)
 • a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért
 • adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért
 • a diákok bevonásáért a folyamat egészébe
 • a tevékenységek elismeréséért
 • együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért

A BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziumának Pedagógiai Programja szerint az iskola (osztályfőnökök) feladata:
 • a tanulók tájékoztatása a lehetőségekről (önként választhassák ki azt a helyet és tevékenységet)
 • a szülők tájékoztatása.
 • a programra való felkészítés
 • a szolgálat szervezése a fogadószervezeteknél
 • magánszemélyeknél
 • nyilvánosság biztosítása
 • kísérés
 • a program zárása

Szerző: Webmester

Közzétéve: 2017-02-13 10:39:09