logó Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum

Hírek, információk

A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum aktuális hírei, információi.

Órarend 2021/22

Órarend 2021. 09. 25.
A 09. 18. órarend apróbb változásokkal. További Változások várhatók


Osztály (300 KB)
Tanár (300 KB)
Terem (300 KB)2021. 09. 05. két heti órarend
Osztály (300 KB)
Tanár (300 KB)
Terem (300 KB)
Szerző: Kajdy Adrienn

Módosítva: 2021-09-25 12:19:49

2021/22. tanév

Az alábbiakban olvashatják az iskola járványügyi szabályzatát.
A távolságtartásra, a kézfertőtlenítésre, a higiéniára kérjük, figyeljenek oda továbbra is.

Járványügyi szabályozás (60 KB)

A diákok második Covid oltása szeptember 23-án, csütörtökön lesz a Hermann Általános Iskolában 14:00 órakor.

Szükséges dokumentumok:
-amibe kapta az igazoló pecsétet az első oltásról (oltási könyv vagy igazoló papír)
-új szülői beleegyező nyilatkozat, aláírva, kinyomtatva


Szeptember 1. (szerda)

8.00 -osztályfőnöki óra

9.00 - tanévnyitó iskolagyűlés

9.30 - 2 osztályfőnöki óra

Kérjük az alkalomhoz illő, pontos megjelenést.
A tankönyveket az osztályfőnöki órán kapják meg a tanulók.

Szeptember 2-3. (ideiglenes órarend szerint)

Akik oltásra jelentkeztek, szeptember 2-án 13 órakor a szomszédos Hermann Általános iskolában kapják meg.
Amit hozni kell: jelentkezési lap, hozzájáruló nyilatkozat, oltási könyv

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2021-09-16 13:06:22

Őszi érettségi vizsgaidőszak

Írásbeli időpontok
Az írásbeli vizsgák 8 órakor kezdődnek, kivéve a félkövérrel kiemelt időpontok! Kérjük vizsga előtt fél órával jelenjenek meg az iskolában azonosításra alkalmas fényképes igazolvánnyal (személyi, útlevél, jogosítvány).

2021. 10. 18. - magyar nyelv és irodalom

2021. 10. 18. -földrajz - 14 óra

2021. 10. 19. - matematika

2021. 10. 20. - történelem
Fontos információ
A történelem írásbelin csak az alábbi atlaszok használhatóak!
Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903 (1. kiadás, 2015) ISBN 978-963-682-880-6
Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/1 (1. átdolgozott kiadás, 2016) ISBN 978-963-436-002-5
Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/2 (1. kiadás, 2017) ISBN 978-963-436-159-6

2021. 10. 21. - angol nyelv

2021. 10. 21. - kémia - 14 óra

2021. 10. 22. - ágazati szakmai tantárgyak

2021. 10. 25. - német nyelv

2021. 10.26. - informatika

2021. 10 27. - biológia

2021. 10.28. - fizika

Dolgozatok megtekintése
későbbi feltöltés

Középszintű szóbeli vizsga
2021.november 22-23-24.
Minden szóbeli vizsgázó az első vizsganapon 7. 30-kor jelenjen meg az iskolában a vizsgabizottság Tájékoztató értekezletén.


Eredményhirdetés
Bizonyítványok, tanúsítványok, törzslapok átadása:
Az utolsó vizsganap végén, illetve az ezt követő napokon, ha valaki nem tud megjelenni a záráskor.


Témakörök

Matematika (40 KB)
Idegen nyelv (50 KB)
Informatika ismeretek (40 KB)
Magyar nyelv és irodalom (50 KB)
Történelem (40 KB)
Automatikai és elektronikai ismeretek (30 KB)
Földrajz (40 KB)
Informatika_magyar és angol (70 KB)


Adatvédelmi tájékoztató (30 KB)


Érettségire jelentkezés

A vizsgára való jelentkezés határideje 2021. szeptember 5. (Mivel szeptember 5. napja munkaszüneti napra esik, a jelentkezési határidő az ezt követő első munkanapon, 2021. szeptember 6. napján jár le.) A jelentkezési határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni az igazgatónak. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az igazolási kérelemmel kapcsolatban az igazgató dönt.


2021. 08. 26-09.06. 9-14 óra között a tanulmányi irodán (I. emelet 108)

Az ügyintézés érdekében kérjük az alábbi dokumentumokat hozni:
Személyi igazolvány, lakcímkártya

Előrehozott vizsga - iskolai igazolás az adott tantárgy helyi tanterv szerinti teljesítéséről

Rendes érettségi vizsga
A középiskolai bizonyítvány (minden tanévre vonatkozó oldalainak) másolata; illetve, ha valamely vizsgatárgyból már van érettségi eredménye a jelentkezőnek, akkor ezen eredmény(ek) igazolására szolgáló eredeti törzslapkivonat


Ismétlő/kiegészítő vizsga
A jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok) valamint a középiskolai bizonyítvány (utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalának) másolatát, továbbá a vizsgadíj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.


Javító/pótló
A középiskolai bizonyítvány (minden tanévre vonatkozó oldalainak) másolata, a megkezdett érettségi vizsga eredeti törzslapkivonata amely szerint a jelentkezőt javító vagy pótló vizsgára utasították. Második vagy további javító/pótló vizsga esetén a vizsgadíj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.


Szintemelő vizsga
Amennyiben már van érettségi bizonyítvány:
Középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését igazoló oldala; az érettségi bizonyítvány; vizsgadíj befizetésének igazolása.

Amennyiben még nincs érettségi bizonyítvány:
Érettségi törzslapkivonat.

Az esetleges felmentésről hozott saját iskolai határozat, szakértői bizottsági vélemény, pontos kérelem (kérelem formátum megtalálható a honlapunkon -Iskolai dokumentumok - hasznos információk - kérelem )

A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsgaidőszakában, pótló vizsgára bármelyik vizsgaidőszakban lehet jelentkezni.

Kérjük, hogy amennyiben megoldható, ezen dokumentumok fénymásolatát is hozzák magukkal, meggyorsítva és biztonságosabbá téve a jelentkezést.

Mindezen dokumentumok együttes bemutatásakor tudjuk csak elfogadni a vizsgajelentkezést! Hiánypótlásra a jelentkezés napjától számított 8 napon belül van lehetőségük. Ennek hiányában a jelentkezést nem tudjuk elfogadni.

A meghatározott esetekben fizetendő vizsgadíj:

A vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot a jelentkezési lap mellékleteként kell benyújtani.
-Középszinten: (tantárgyanként) 25.000 Ft csekken

-Emelt szinten: (tantárgyanként) 42.000 Ft A vizsgadíj befizetése az Oktatási Hivatal számlájára történhet.

A Jogosult neve: Oktatási Hivatal
Számlaszám: Magyar Államkincstár,10032000-00282637-00000000
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótló vizsga.

Térítésmentes továbbá a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozások értelmében az érettségi vizsga azon vizsgázók részére:
- akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára térítésmentesen jelentkeztek, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg,

- akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány megszerzése után az adott vizsgatárgyból ismétlő érettségi vizsgára jelentkeznek.

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2021-09-16 12:04:08

Tanulói ügyintézés

Tanulmányi iroda (B 109)
tanulmanyi@egressy.info
Tel: 06 70 502 1305

Hétfő - 11.00 - 15.30
Kedd - 11.00 - 15.30
Szerda - 8.00 - 15.30
Csütörtök - 9.45 – 14.00
Péntek - 9.45 - 12.00

A tanulmányi irodán kell intézni az alábbi dolgokat:
- diákigazolvány igénylés
- beiratkozás/kiiratkozás (kérjük előre jelezni a tanulmanyi@egressy.info címen)
- bizonyítvány másolatok/másodlatok intézése személyes egyeztetés alapján (ld. iskolai dokumentumok -hasznos információk-hitelesített másolatok)

Egyéb ügyintézés
Titkárság (B 108)
titkarsag@egressy.info
TEL: 06 70 502 1293

Hétfő - 8.45- 11.45
Kedd - 8.45 - 11.45
Szerda - 8.45- 12.50
Csütörtök - 8.45-11.45
Péntek - 8.45 - 11.45

A titkárságon kell intézni az alábbi dolgokat:
jogviszony igazolás
tankönyv
kérelmek leadása (ld. iskolai dokumentumok -hasznos információk - kérelem)
diákigazolvány matrica
közösségi szolgálat
tanulói biztosítás

Kérjük, hogy ügyet intézni ebben az időpontban jöjjenek.


A nyári tanítási szünetben a tanulmányi irodán ügyet intézni szerdánként 8-14 óra között lehet.


Köszönjük.

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2020-09-03 13:10:09

Nyári nyelvi képzés elhalasztása

Tisztelt Szülők és Diákok!

2020. 03. 11-én Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az operatív törzs sajtótájékoztatóján hivatalosan bejelentette, hogy a 9. és 11. évfolyamos tanulók Külföldi Nyelvtanulási Programját 1 évvel elhalasztják a Covid-19 koronavírus járvány terjedésére való tekintettel.

Szerző: Kajdy Adrienn

Módosítva: 2020-03-23 12:59:05

Ökoiskolai találkozó

A járvány helyzet függvényében elképzelhető, hogy Webex-en keresztül tartjuk meg.


A találkozó mottója: ÖKOSULI és a Z GENERÁCIÓ

Téma:

Hogyan lehet megszólítani a most felnövő nemzedéket?

IKT az ökoiskola szolgálatában – a modern technikai eszközök alkalmazása, alkalmazhatósága a környezettudatos szemlélet kialakításában és formálásában.

A meghívott iskolák regisztrációja:

öko

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2020-03-23 12:58:31

Szakmák éjszakája 2020


Az előző évekről képek itt találhatók.

2020. április 3. 18-22 óra között az Egressyben.

Előzetes regisztrációra nincs szükség.
Várunk mindenkit már egész kicsi kortól szülőkkel, nagyszülőkkel, barátokkal, tanárokkal együtt!A SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA 2016 óta a legnagyobb magyar pályaorientációs rendezvény: több száz településen, több száz intézmény részvételével (köztük néhány határon túli iskoláéval), több ezer programot kínál a látogatónak. A rendezvényen való részvétel alkalmas arra, hogy a szakképzést népszerűsítse a nagyközönség körében, bemutassa annak eredményeit, kiválóságát és a benne rejlő karrierlehetőségeket, illetve ismertebbé tegye a szakképző intézményeket.

Programjaink:


Kincskeresés a virtuális hálózat világában
Igazodj el a hálózatok világában! A vendégek megismerkedhetnek a számítógépes hálózat felépítésével, az internet működéséhez szükséges eszközökkel egy játékos vetélkedő során.

Játékos programozás A programozás rejtelmei és szépségei alapfokon. A programozás rejtelmeibe tekinthetnek be játékos formában azok a látogatok, aki nem csak a felhasználó programok iránt érdeklődnek, hanem maguk is szeretnének programozni.

Dominó készítés
A program célja, hogy bemutassuk mennyi szépséget és örömet rejt a gépészet világa. A látogatók diákjaink segítségével bepillanthatnak egy egyszerű gyártási folyamatba. Megtapasztalhatják, hogy néhány egyszerű művelettel az alapanyagból hogyan lesz késztermék. Egy darab rezet levágunk, előrajzoljuk és bepontozzuk fúráshoz, kifúrjuk, befűrészeljük, a furatokat feltöltjük forrasztó ónnal, végül megreszeljük és lecsiszoljuk. A résztvevők a készített tárgyat megkapják ajándékként.
Dominó

LEGO robototok programozása
LEGO robotok bemutatása, programozása. A látogatók megnézhetik és irányíthatják ezeket a robotokat az előre betáplált programoknak megfelelően, illetve diákjaink bemutatják ezen robotok programozási folyamatát.

Vasútmodell bemutató és játék
Közlekedéssel kapcsolatos szakmák (közlekedésmérnök, forgalmi szolgálattevő, mozdonyvezető), egyetemek (BME Közlekedésmérnöki Kar) és egyéb szakirányú középfokú intézmények interaktív bemutatása.
Vasútmodellezés (30 KB)


Forrasztások, villamos mérések
Forrasztási feladatok, villamos- és pneumatikus vezérlési feladatok, villamos mérési feladatok, szimulációs programok használata diákjaink és tanáraink segítségével. Az elektronika világába kóstolhatnak bele azok akik ezt a programot választják. A forrasztási feladat kivitelezésekor fejlődik a kézügyesség, és a működő áramkör láttán garantált a sikerélmény. Az elkészített áramkör lesz az ajándék.
Próbáld ki magad kezedben a forrasztópákával!
Áramkörépítés

Interaktív műhely


Széllel működő technika
Pillants bele a pneumatika világába. Hogyan működik? „Semmi sincs az értelemben, ami előtte nem volt az érzékekben” Az ipari gyártósorok pneumatikus alapelemeivel ismerkedhetnek meg a látogatók. Elkészíthetik első munkahenger-vezérlő kapcsolásukat diákjaink segítségével.


3D nyomtatás
A korszerű alkatrészgyártás lehetőségeinek bemutatása,alkatrészek tervezésének lehetőségei, kisebb alkatrészek nyomtatása.
3D


E-Nable -3D (40 KB)

Lövészet
Beletalálsz a közepébe?
A látogatók katonasulis diákjaink segítségével kipróbálhatják a sportlövészetet. Légpuskával lövés 10m-re lévő céltáblára. 10 lövésből kell összegyűjteni minél több pontot. Minden résztvevőt jutalmazunk egy kis csokival.
Lövészet


Frissítő vállmasszázs sport ágazatban tanuló diákjaink segítségével


Teljesítsd a kihívásokat!
Gyere és próbálj ki több sportágat. A sport munkaközösség állítja az önként jelentkezőket a kihívások elé. Azoknak ajánljuk, akiknek jó a labdaérzéke. A legügyesebbek ajándékba egy 3D nyomtatott sípot kaphatnak. Ez a program 20 órától látogatható csak.

„Áramok háborúja” Tesla vs. Edison
Mi is az a 3 fázisú szikron generátor? A vendégek megismerkedhetnek Edison és Tesla munkásságával, illetve a kettőjük közötti nézeteltéréssel. Működés közben láthatják a víz-, szél- és hőerőművekben működő 3 fázisú szinkron generátorok kicsinyített mását.Látványos kísérletek
Látványos fizikai és kémiai kísérletek tanteremben és a szabad ég alatt. Megmutatjuk, hogy miből készül a tűzijáték, és még rakétát is készítünk.


Játékos angol
Gyere és próbáld ki magad egy idegen nyelvi környezetben. Ismerd meg az angol nyelvet társasjáték közben, tanulj új szavakat és amit nem tudsz, mutogasd el.

Szabadulószoba
Mennyi idő alatt tudtok kijutni a szobából? Adjátok össze tudásotokat, kreativitásokat és legyetek ti a csúcstartók!

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2020-03-11 11:24:50

2020/21. tanév -oktatás

Kedves Tanulók, Szülők!

Intézkedési terv_05.10 (100 KB)

Oktatás 2021. május 10-től az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása alatt:

május 10-11. - digitális oktatás

május 12. - tanítás nélküli munkanap

május 13. - digitális oktatás (9. E és 11. A elektronikás része jelenléti, benn az iskolában!)

május 14. - tanítás nélküli munkanap

május 17. - tanítás nélküli munkanap

május 18. - digitális oktatás ( 11. évfolyam történelem felmérő, jelenlét az iskolában)

május 19. - digitális oktatás (10. c elektronikás része jelenléti, benn az iskolában)

május 20. - digitális oktatás

május 21. - iskolán kívüli interaktív oktatás

A MFA-n a szakmai tantárgyak/osztályfőnöki órák/testnevelés jelenléti oktatásban, május 18-tól minden tantárgy jelenléti oktatásban.

május 25-től jelenléti oktatás az iskolában
Iskolagyűlés 8 órakor a sportudvaron.

május 25.- 11. évfolyam matematika kisérettségi

május 26.- OKM a 10. évgfolymanak

Az SZFHÁT/46260-ITM ikt. számú rendelete alapján az ITM az iskolai jelenléti oktatás szüneteltetését május 9-ig meghosszabbítja.
A határozat értelmében 2019. április 19-től a szakmai és érettségi vizsgákra való felkészítés egyénileg vagy kis csoportokban újra megtartható az iskolában.


2021. március 22-től a hiányzásokat az eKRÉTÁ-ban is regisztráljuk. Az alábbi dokumentumból részletesen tájékozódhatnak:

Hiányzások regisztrálása (50 KB)

Házirend 3.2 (13. o.)
Az online tanóráról a részvevők (kiskorú esetén gondviselő is) írásos beleegyezése nélkül sem fénykép, sem hang-, sem videó felvétel nem készülhet. Felvétel készítése írásos beleegyezés nélkül büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

A február 1-jétől érvényes órarend PDF formátumban megtalálható a honlapon.

A félévi értesítők elérhetők a Kréta e-ellenőrző Osztályzatok menüpont Félévi értesítő menüje alatt.

Amennyiben papíralapon is szükség van a hitelesített félévi értesítőre, február 2-tól hétköznap 8 és 14 óra között a tanulók átvehetik az iskolában a tanulmányi irodán.


A tanórák órarend szerint a webexen.
A gyakorlati oktatásra személyes jelenlétre bejövő csoportok:

9. E - csütörtök
10. C -(elektronika csoport) -szerda
11. A -(elektronika csoport) - csütörtök
5/13. E - kedd és péntek
5/13. S - kedd-csütörtök-péntek 5/13. I - kedd-csütörtök

Kiscsoportos konzultációra előre egyeztetett időpontokban lehetőség van az iskola épületében.

Kérjük, hogy figyeljék folyamatosan a honlapunkat. Minden fontos információt itt megosztunk.


Intézkedési terv_2020.11.11.
Intézkedési terv_11.11 (100 KB)

Intézkedési terv_2020.10.01.
Intézkedési terv_10.01 (100 KB)

Belépés az épületbe
2020. 10. 1-jétől az iskolába lépő minden tanuló és alkalmazott testhőmérsékletét a portán mérjük.

2020. 10. 07-től hőkapu előtt kell elhaladni, egymás után a kijelölt sávban.
Kérjük, hogy a homlokot tegyék szabaddá, és folyamatosan haladjanak a hőkapu előtt, gyorsítva ezzel a bejutást.


Hiányzás
A biztonság érdekében a következőket szeretnénk kérni:

Az a tanuló, aki
- közvetlen kontaktusban (1,5 m-en belül, legalább 15 percig, zárt térben) volt megerősített koronavírusos személlyel,

- családjában van igazolt fertőzött,és egy háztartásban élnek,

- tapasztalta az alábbi tüneteket magán, vagy a vele egy háztartásban élő személyeknél: láz, íz- és szagvesztés, köhögés, heveny légzési nehézség,

ne jöjjön iskolába a kontaktus után számított 10 napig, vagy negatív PCR teszt elkészítéséig.

A tanulók minél kevesebb időt töltsenek iskolán kívül csoportosan, illetve baráti rendezvényeken. Ezzel csökkentik a megfertőződés veszélyét.

A biztonság fokozása érdekében mindenkinél legyen egy pótmaszk (amennyiben tönkremegy, tudja cserélni), kézfertőtlenítő és esetlegesen fertőtlenítős nedves törlőkendő.

Hivatali ügyintézés
Az iskolában az ott tanulók és dolgozók tartózkodhatnak.

A hivatali ügyintézés elsősorban telefonon, illetve email útján bonyolítható.
Személyes ügyintézés szerdánként, más napokon előre egyeztetett időpontban.

tanulmanyi@egressy.info; 06 70 502 1305

titkarsag@egressy.info; 06 70 502 1293

A személyes jelenlétet nem kívánó ügyintézés esetén az elkészült dokumentumok átvétele időpont egyeztetés után lehetséges az iskola portáján.

Az iskolába belépőknek maszk viselése kötelező. A belépés nem iskolai tanuló, ill. dolgozó számára csak a portáig (plexi előtti terület) lehetséges.

Rendszergazdai segítség
digitalisoktatas@egressy.info

06 70 502 1289
06 70 502 1347

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

Szeptember 7-től indul az A hét
A nappali oktatásban normál órarend szerint saját- és segédtantermekben tanulnak a diákok (kivéve a laborok és műhelyek). Az oktatás 8 órakor kezdődik ( ha van 0. óra 7.15-kor). Azért, hogy az iskola épületeiben egyidőben kevesebb tanuló tartózkodjon, az alábbi munkarendben haladunk:

A hét:- szept. 7-től
Hétfő-kedd
9 -10. és 13. évfolyam jön be az iskolába, a többieknek online otthoni tanulás.

Szerda –csütörtök-péntek
11-12. és 13. évfolyam, plusz szerdán a 10. C elektrós csoportja, csütörtökön a 9. E – többieknek online otthoni tanulás.

B hét:- szeptember 14-től
Hétfő-kedd
11-12. és 13. évfolyam – többieknek online otthoni tanulás.
Szerda –csütörtök- péntek
9 és 10. és 13. évfolyam jön be az iskolába, a többieknek online otthoni tanulás

A felnőttek oktatásában a személyes jelenlét és az online órák lehetősége szintén adott. Az oktatók döntenek az órák személyes vagy online megtartásáról.
Az online platformok a webex és classroom.

Az iskolába érkezés két portán keresztül történhet:

Főporta: Az "A" teljes épületbe és "B" épület földszinti termeibe érkező és onnan távozó osztályok/csoportok.

C porta: "B" épület 2. emeleti és "C" teljes épület termeibe érkező és onnan távozó osztályok/csoportok.

A portáknál szúrópróbaszerűen ellenőrizzük a tanulók és oktatók/egyéb alkalmazottak testhőmérsékletét.

A büfé kinyitott, kérjük a fokozott óvintézkedések betartását. A sárga vonal mentén sorakozzanak a diákok. Ételt ne vigyenek ki az ebédlőből.

Az ebédeltetés elindult. Kérjük itt is a fokozott óvintézkedések betartását. A sárga vonal mentén sorakozzanak a diákok. Az asztaloknál egymástól megfelelő távolságra (min. 2 szék kihagyása) üljenek.
Szeptember 1. -tanév indítása
11-12-13. évfolyam 8-11 óráig tartózkodik benn. A főportán érkezik és távozik.
8-8.45 - osztályfőnöki óra
9-9.20 - tanévnyitó iskolagyűlés
9.30- 11.00 - 2 osztályfőnöki óra

9-10. évfolyam 11-14.00 óráig tartózkodik benn. A C portán érkezik egyből az udvarra és a főportán távozik.
11.00-11.20 - tanévnyitó iskolagyűlés
11.30 -14. 00 - 3 osztályfőnöki óra

Órarend az első hétre ideiglenes, a keddi osztályfőnöki órákon kerül ismertetésre

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2021-06-17 10:52:01

Pályaorientációs nap diákjaink és szüleik számára

December 12-én pályaorientációs napot tartunk, mely keretében interaktív foglalkozásokra és előadásokra kerül sor WebExen keresztül. Az előadásokra a tanulókkal közösen a szülőket is szeretettel várjuk.

A foglalkozásokra regisztrálni kell, mindenkinek minimum két előadásra. A létszám mindenhol limitált, ezért a jelentkezésektől függően egy-egy téma hamar betelhet. Több osztálynak van kötelezően választandó előadás, ezek részletezése lentebb található.

A regisztrációs link: Regisztráció
A linken keresztül mindenki regisztrálhatja magát a neki tetsző foglalkozásokra. A webhely első látogatáskor biztonsági figyelmeztetést fog jelezni. Az alábbi pdf segít a felület elérésében. (300 KB)

Minimum két különböző foglalkozásra kell jelentkezni.
Akik péntek reggelig nem jelentkeznek, azokat mi fogjuk beosztani a szabadon maradt helyekre.

Informatikai cégek

A 12.A, 12.K, 13.I osztályok tanulóinak az alábbiakból egy kötelezően választandó, de kisebbek is jöhetnek
 • Sági Gábor János: Információbiztonság Információbiztonságról és NISZ, elhelyezkedés pályakezdőként - 8:00
 • Kovács Tibor – Szolgáltatás irányítás szegmens vezető, Hegedűs Erik – Hálózati technikus, Kárpáti Emőke – HR generalista: Az Egressyből az S&T Hungary céghez Cégbemutató, volt diákunk saját munkakeresési és gyakorlati tapasztalatai, HR szemszögből bemutatott pozíciók Egressys OKJ végzettséggel - 9:00
 • Csudutov Csudinka Mimox Kft. ügyvezető: Karrier lehetőségek informatikusként Informatikai témájú munkaerőközvetítés, informatikai szakemberek jövőképe egy IT munkaerőközvetítő szemén keresztül - 10:00
 • Kiss Tamás László: Karrier lehetőség A Nemzeti Kibervédelmi Intézetnél történő elhelyezkedés esélyei, szükséges soft skillek - 9:00

OKJ képzés sportosoknak az Egressyben

A 11.S és 12.S tanulóinak kötelezően választandó, de kisebbek is jöhetnek
 • Szabados Márk: Fittness wellness instruktori OKJ képzés Tájékoztató előadás iskolánkban történő OKJ-s fittness wellness képzésről. - 11.S 8:00, 12.S 9:00 alsóbb évfolyamosok bármelyikre

Elektronika

A 13.E, 11.A és a 10.C elektronikát tanulók számára kötelezően választandó, de kisebbek is jöhetnek
 • Kovács Zsolt: Munkavállalás, modern technológiák Munkalehetőségek az elektronika területén, modern forrasztási technológiák - 9:00, 10:00

Továbbtanulás itthon és külföldön

 • Hegedűs Ádám: Külföldi továbbtanulás lehetősége Egy korábbi Honvédos tanulónk mesél a tapasztalatairól, hogy és miként jutott ki egy amerikai egyetemre - 8:00, 9:00
 • Vas Edina: Egyetemistaként Dániában Felvételi elvárások, interjú, lakhatás, munka, vizsgák - 9:00 magyar nyelven 10:00 angol nyelven
 • Karacs Bence: Egy tanév az USA-ban Középiskolai tanév külföldön - 9:00, 10:00
 • Zsámár Benedek: Ilyen az élet a Pázmányon Az egyetemista lét, felvételi, vizsgák - 9:00, 10:00
 • Tóth-Kovács Gellért: Hazatérés Finnországból Külföldi tanulás + öko szakterület - 9:00, 10:00

Követendő pályaképek

 • Oláh Bertold: Sikeres fiatalként az online világban-egy online cég beindítása és működtetése Egy jól menő online marketing cég fiatal vezetőjének előadása - 10:00
 • Mórász Márton: Az egyéni vállakozás mint cégforma Egy sikeres könyvelőcég vezetőjének előadása az egyéni vállalkozásról - 10:00
 • Ónodi-Kiss Zoltán: "Minden route az IT-hoz vezet" Egy IT-szakember pályaképe - 9:00, 10:00
 • Braun Patrik: Az Egressytől a Google-ig Kéttannyelvű>BME>MIT> Google, Svájc - 9:00

További érdekességek

 • Az OVB szakemberei: Pénzügyekről fiataloknak Megtakarítások, vállalkozások, diákhitel - 9:00, 10:00
 • Kiss Tamás László: Internetes bullying / Etikus hackerek - 10:00
 • Fürstingerné Juhász Márta, Stelmachné Fekete Tímea: Önéletrajz, motivációs levél Hivatalos iratok a munka világában. - 8:00, 9:00
 • Kiss István: Önéletrajz írás angol nyelven Hogyan írjunk önéletrajzot és motivációs levelet, illetve milyen egy állásinterjú angol nyelven? - 8:00, 9:00
 • Bányai Adalbert, Takács Zoltán : Bionika, mint a jövő tudománya Mi is az a bionika, fejlődése, ágai és hol használják fel? - 8:00, 9:00
 • Simon Gabriella, Martis Zsombor: Állásinterjú Hogyan készülhetünk fel egy állásinterjúra? - 8:00, 9:00
 • Kontz Alexandra: Próbanyelvvizsga LanguageCert Próbanyelvvizsga B2 13 perc, C1 15 perc - 8:00, 9:00
 • Barna Zsuzsanna: Angol próbanyelvvizsga Próbanyelvvizsga-angol középfok-Language Cert - 8:00, 10:00
 • Michael Cruz: A Tőzsde világa Befektetés a Tőzsdén (angol nyelven) - 8:00, 9:00

Szerző: Kajdy Adrienn

Módosítva: 2020-12-14 09:45:40

Mellék-szakképesítés nyilatkozat - 10. évfolyam

Tisztelt Szülők és Diákok!

A 11-12. évfolyamon lehetőséget ad a jogszabály arra, hogy a tanulók mellék-szakképesítést is válasszanak. A 10. évfolyamon tanulóknak most kell erről nyilatkozniuk.

A döntés megkönnyítése érdekében szülői értekezleteket hívunk össze a webex segítségével, amelyről az osztályfőnökök küldenek értesítést.

04.23-án a 10. k osztály és a 10. A osztály informatika ágazatos tanulóinak és szüleinek.

04. 24-én a 10. A elektronika ágazatos tanulóknak és szüleiknek, és a 10. S osztálynak.
Az értekezleten tájékoztatást adunk a tudnivalókról, és válaszolunk a felmerülő kérdésekre.

A tanulóknak a visszajelzés elsősorban a KRÉTÁ-n keresztül történik majd.
Aki a nyilatkozatot kitöltve, aláírva be tudja szkennelni, vagy lefotózza, ilyen formában is visszaküldheti az osztályfőnöknek.

A nyilatkozat megtekinthető és letölthető itt:

Elektronika (30 KB)

Informatika (30 KB)

Sport_MFA (30 KB)

Sport_10. S (30 KB)

Szerző: Szalayné Kelemen Ildikó

Módosítva: 2020-05-18 07:46:17

Állásajánlatok

Állásajánlatok
Állásajánlatok részletesen...

Ebédbefizetés

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Technikum ebédbefizetési hírei
Ebédbefizetés részletesen...

Fogadóóra

Az oldal leírása
Fogadóóra részletesen...

információk

A BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum életével és a www.egressy.info webhellyel kapcsolatos információk.
információk részletesen...

Jubileumi hét

Az Egressy 60 éves. - Jubileumi hét hírei, rendezvényei.
Jubileumi hét részletesen...

Trambulin Tehetséggondozó Pályázat

Trambulin Tehetséggondozó Pályázat részletesen...

Versenyek

A Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium aktuális versenyei
Versenyek részletesen...
Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.